جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    راهکارهای تقویت بنیه علمی دانشگاه، رسیدن به استانداردهای آموزشی، پایش، نظارت و ارزیابی فیلدهای آموزشی، تعاملات آموزشی اداری با دانشجویان، شناسایی و رفع نقایص احتمالی، ارتباط نزدیک دانشجویان با مسئولین و گرفتن مجوز از شوراهای آموزشی در جهت رفع مشکلات دانشجویان توسط دکتر علی سلگی در این نشست تبیین شد.
     
اولین نشست مشترک کمیته آموزشی دانشجویی و کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد

 

     اولین نشست مشترک کمیته آموزشی دانشجویی با حضور دکتر علی سلگی مشاور اجرایی ریاست دانشگاه و نمایندگانی از رشته های پزشکی، پرستاری، مامایی، روانشناسی، ژنتیک و اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ 20مهر ماه 93 تشکیل شد.
سرفصل های پیش بینی شده برای کمیته آموزش از جمله ارتباط مستقیم مسئولین دانشگاه با نمایندگان منتخب دانشجویان، تقویت بنیه علمی دانشگاه، رسیدن به استانداردهای آموزشی، پایش، نظارت و ارزیابی فیلدهای آموزشی، تعامل اداری با دانشجویان، شناسایی و رفع نقایص احتمالی، ارتباط نزدیک دانشجویان با مسئولین، ارائه راهکار و گرفتن مجوز از شوراهای آموزشی در جهت رفع مشکلات دانشجویان توسط دکتر علی سلگی تبیین شد .
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در عرصه رقابت با دیگر دانشگاههای علوم پزشکی در سراسر ایران جایگاه مناسبی دارد، این واحد دانشگاهی دارای کمیته های تحقیقاتی متعددی می باشد و در کنار کمیته آموزشی ،کمیته پژوهشی نیز وجود دارد که دانشجویان می توانند بطور همزمان از هر دو کمیته استفاده کنند.
ایشان در ادامه ضمن خاطرنشان کردن اهداف تشکیل 2 کمیته مذکور، به ضرورت همکاری و پیوند صمیمانه و روابط تنگاتنگ دوستانه وهمدلی برای دستیابی به کیفیت مطلوبتر درآموزش وپژوهش اشاره نمودند. همچنین ایشان راهکارهایی جهت بهبودکیفیت آموزش وپژوهش طرح کردندکه درصدرآن تشکیل صنفی ازنمایندگان توانا، مسئولیت پذیر و دلسوز برای هردوره در هر یک از رشته ها، قرارداشت.
در ادامه این جلسه نمایندگان دانشجویان رشته های مختلف، مسائل و مشکلات موجود در حیطه آموزشی در مقاطع مختلف و تحلیل های انجام گرفته بر روی آن ها را مطرح نمودند. از مهمترین موارد مطرح شده در این نشست می توان به: تشکیل بانک فیلم های آموزشی در حیطه پزشکی، تهیه و تدوین درسنامه برای هر یک از دروس، برگزاری دوره های علمی و عملی مورد نیاز دانشجویان در مقاطع مختلف، برگزاری تورهای علمی، کمک به بهبود فضای آموزشی، تسهیل و بهبود شرایط دوره کارآموزی رشته های مامایی و پرستاری و همچنین تشکیل شورای صنفی دانشجویان در آینده نزدیک اشاره نمود.
وی تاکید کرد : تمام موارد مطرح شده در جلسات کمیته های آموزشی لازم الاجرا نمی باشد زیرا که بعد از شناسایی مشکلات و طرح آن ها در شورا های آموزشی، راه حل های مناسب پیش بینی و در صورت نیاز به اخذ مجوز پرداخته و برنامه ریزی انجام می شود تا مشکلات و ناهماهنگی های جدیدی به وجود نیاید. دکتر سلگی افزود: فعالیت های آموزشی در قالب کمیته آموزشی قابلیت اجرا دارد، و هیچ مانعی در این راستا وجود ندارد. همچنین وی تاکید کرد در کمیته آموزشی بخشنامه ای تصویب نمی شود و این نشست ها به منزله مشاوره می باشد و موارد یاد شده می بایست در چهار چوب مصوبات و قوانین وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی باشد.
گفتنی است : این جلسه باحضورنمایندگانی از رشته های پزشکی، پرستاری، مامایی، ژنتیک و روانشناسی خانمها : مانا فرحناک رودسری، سحر فرضی، زهرا سلطانی چرنی، فاطمه یکتا، فاطمه افروغیی، عطیه خداوردی، شادی عرفانیان، یکتا پارسا، نرگس عبداله زاده وآقايان: میثم اخلاق دوست، احسان جانقلی و احمد بریمی پور برگزار شد.

 

 
 


اولین نشست مشترک کمیته آموزشی دانشجویی و کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد
نسخه قابل چاپ

Preview