جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
     

مدير دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه منصوب شد.

 

     طي حكمي از سوي دكتر حسن افتخار اردبيلي معاون پ‍ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ازاد اسلامي واحد تهران، دكتر محمد رضا خاني به سمت مدير دفتر ارتباط با صنعت و جامعه منصوب شد.

 

 
 مدير دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه منصوب شد.
نسخه قابل چاپ

Preview