جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    کارگاه آشنایی با اصول مشاوره در تاریخ 5 آبان ماه از ساعت 8 الی 12 در سالن EDC و از سوی مرکز توسعه مطالعات آموزش پزشکی کمیته توانمند سازی اساتید برگزار گردید
     
کارگاه آشنایی با اصول مشاوره در سالن EDC برگزار شد.

 

     دکتر هادیپور ضمن اشاره به برگزاری کارگاه آشنایی با اصول مشاوره در تاریخ 5 آبان ماه که از ساعت 8 الی 12 در سالن EDC و با تدریس آقای نبوی برگزار گردید، گفت این کارگاه از سوی مرکز توسعه مطالعات آموزش پزشکی کمیته توانمند سازی اساتید که مسئولیت آن به عهده دکتر فاضلی پور می باشد، زیر نظر معاونت آموزشی واحد برگزار گردیده است. خوشبختانه در این کارگاه جمع قابل توجهی از اساتید با سوابق تحصیلی مختلف که مشاوره دانشجویی را بر عهده دارند حضور فعال داشته و به تبادل نظر پرداختند.
با توجه به اهمیت مشاوره دهی اصولی و صحیح به دانشجویان علیرغم کاهش انگیزه دانشجویان به حضور فعال در کلاسها و مسائل آموزشی و یادگیری، برگزاری این گونه کارگاه ها ضروری بنظر می رسد.
دکتر نبوی نیز با اشاره به اینکه مشاوره، تعاملی پویا بین مراجع و مشاور است که از آن طریق به مراجع کمک شود تا پس از شناخت مشکل ، تصمیم معقول و مقبولی برای حل آن اتخاذ کند از نیازهای برگزاری این کارگاه محسوب می شود. وی در ادامه به مهمترین اهداف مشاوره اشاره نمود که از جمله می توان به:
آسان کردن تغییرات رفتاری ، افزایش توانایی مراجع در ایجاد و حفظ رابطه با دیگران ، کمک به بالا بردن اثر بخشی و توانایی سازگاری مراجعین، بهبود فرایند تصمیم گیری در مراجعین، تسهیل شکوفای استعدادهای بالقوه مراجعین و فرایند مشاوره اشاره نمود که بطور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

 

 

 

 


کارگاه آشنایی با اصول مشاوره در سالن EDC برگزار شد.
نسخه قابل چاپ

Preview