جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    یکتا پارسا دانشجوی رشته پزشکی و از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کمیته تحقیقات دانشجویی و عضو هیئت تحریره مجله بین الملی Galen به عنوان نماینده هماهنگ کننده امور استعدادهای درخشان در حوزه علوم پزشکی تعیین شد.
      نماینده هماهنگ کننده امور استعدادهای درخشان در حوزه علوم پزشکی تعیین شد.

 

     دکتر شهرزاد خاکپور رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی از انتخاب یکتا پارسا دانشجوی سال پنجم رشته پزشکی به عنوان نماینده هماهنگ کننده امور استعداد های درخشان در حوزه علوم پزشکی از سوی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران خبر داد.
دبیر کمیته جذب استعداد های درخشان دانشگاه در ادامه افزود: پس از بررسی های بعمل آمده و بر اساس معیارهای آموزشی و پژوهشی، یکتا پارسا طی حکمی از سوی دکتر سید محمود طباطبایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و ریاست کمیته جذب استعدادهای درخشان علوم پزشکی به عنوان نماینده هماهنگ کننده امور استعداد های درخشان در حوزه علوم پزشکی از این واحد دانشگاهی انتخاب گردید.
گفتنی است یکتا پارسا از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کمیته تحقیقات دانشجویی و عضو هیئت تحریره مجله بین الملی Galen بوده که سوابق درخشانی نیز در حیطه پژوهشی دارد.

 

 
 

نماینده هماهنگ کننده امور استعدادهای درخشان در حوزه علوم پزشکی تعیین شد. نسخه قابل چاپ

Preview