جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    با صدور این بخشنامه، حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی، ورزش و تمامی واحدهای دانشگاهی دانشگاه، زمینه اجرایی سازی طرح را فراهم کرده و با ارزیابی‌های مدون دوره‌ای نسبت به ارائه بازخورد و ارتقای کیفیت این طرح اقدام خواهد کرد. در این طرح بیمارستان های فعال دانشگاه ازاد در سراسر ایران به صورت شبکه ای از مراکز خدمت رسانی ترسیم شده اند. بیمارستان های فرهیختگان و بوعلی تابعه واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران به عنوان بیمارستان فوق تخصصی کل کشور، خدمات پزشکی و ورزشی و نیز بیمارستان های امیرالمومنین (ع) و جواهری در طرح آمایش سرزمینی جهت استفاده از خدمات پزشکی قرار گرفته اند.
     
بخشنامه طرح جامع دانشگاه سالم توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به واحد علوم پزشکی تهران ابلاغ شد

 

     با صدور این بخشنامه، حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی، ورزش و تمامی واحدهای دانشگاهی دانشگاه، زمینه اجرایی سازی طرح را فراهم کرده و با ارزیابی‌های مدون دوره‌ای نسبت به ارائه بازخورد و ارتقای کیفیت این طرح اقدام خواهد کرد. در این طرح بیمارستان های فعال دانشگاه ازاد در سراسر ایران به صورت شبکه ای از مراکز خدمت رسانی ترسیم شده اند. بیمارستان های فرهیختگان و بوعلی تابعه واحد دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران به عنوان بیمارستان فوق تخصصی کل کشور، خدمات پزشکی و ورزشی و نیز بیمارستان های امیرالمومنین (ع) و جواهری در طرح آمایش سرزمینی جهت استفاده از خدمات پزشکی قرار گرفته اند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی "طرح جامع دانشگاه سالم" را طی بخشنامه ای به نمایندگان تام‌الاختیار استانی، معاونان هماهنگی استان‌ها، روسای واحد‌ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، ابلاغ کرد و گفت: استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه با فراهم بودن زمینه اعتلای سلامت فردی، اجتماعی و محیطی می‌توانند تا حد امکان ظرفیت‌های بالقوه خود را در عرصه تعلیم و تعلم به فعلیت برسانند و از این راه شرایط ارتقای دانش را در کشور بیش از پیش ایجاد کنند.یکی از مهم‌ترین بسترهای لازم برای تحقق آموزش و پژوهش تلاش در راستای حفظ و ارتقای سلامت در محیط‌های آموزشی و پژوهشی از جمله دانشگاه‌ها است.
حمید میرزاده با اشاره به اهمیت سلامت در دانشگاه ها افزود: تجربه موفق برخی جوامع در پرداختن به ابعاد مختلف سلامت در میان اقشار دانشجویان و در محیط‌های دانشگاهی موید این واقعیت است که تلاش برای ارتقای سلامت دانشگاهیان منجر به اعتلای تعلیم و تعلم در جوامع خواهد شد.دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه کشور با دارا بودن بیشترین تعداد دانشجو، عضو هیات علمی و کارمند به منظور ایجاد بستر مناسب از سلامت «طرح جامع دانشگاه سالم» را از مجرای ارائه خدمات سلامت در واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق سند، تدوین و به اجرا خواهد رساند.
به گفته میرزاده، فراهم شدن امکان دسترسی به خدمات سلامت در سطوح مختلف برای همه دانشجویان، استادان و کارکنان واحدهای مختلف دانشگاهی در محل واحد دانشگاهی از جمله مزایای این طرح است.
وی ادامه داد: در صورت نیاز به خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی، بستر مراکز درمانی دانشگاه در سراسر کشور به عنوان محل ارجاع برای ارائه این خدمات در اختیار قرار خواهند گرفت.
میرزاده به حضور پر رنگ دانشگاه آزاد در فعالیت های ورزشی اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور موثر دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه ورزش کشور، خدمات ویژه پزشکی ورزشی در سطح پیشگیری تا ارائه خدمات تخصصی در این طرح پیش‌بینی شده است که با همکاری حوزه معاونت ورزش اجرایی خواهد شد.حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی، ورزش و تمامی واحدهای دانشگاهی دانشگاه، زمینه اجرایی سازی این طرح را فراهم کرده و با ارزیابی‌های مدون دوره‌ای نسبت به ارائه بازخورد و ارتقای کیفیت این طرح اقدام خواهد کرد.

 

 
 


بخشنامه طرح جامع دانشگاه سالم توسط رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به واحد علوم پزشکی تهران ابلاغ شد
نسخه قابل چاپ

Preview