جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    قول همکاری بیمه های تکمیلی در راستای اجرای کتاب تعرفه سلامت بخش قابل توجهی از دغدغه های بیمارستان ها را برطرف کرده است.
      گام سوم طرح تحول سلامت، تنش ها بین مردم و جامعه پزشکی را کاهش می دهد.

 

     دکتر طباطبایی مشاور وزیر بهداشت در امور بیمارستان های خصوصی در مراسم افتتاح مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات تعرفه ای (سامانه تلفنی 1690)، گفت: بخش خصوصی همانند سالهای دفاع مقدس و دوران سازندگی، در کنار وزارت بهداشت است و به خوبی گام سوم از طرح تحول نظام سلامت را پشت سر خواهد گذاشت.
دکتر سید محمود طباطبایی با اشاره به این که امضای میثاق نامه انجمن های علمی تخصصی با وزیر بهداشت موید این امر است، افزود: هر طرحی ممکن است معایب و نواقصی داشته باشد ولی طبق تاکید وزیر بهداشت، همه بیمارستان ها موظف هستند بعد از سه ماه از اجرای کتاب جدید تعرفه سلامت، انتقادات را گوشزد کنند.
دکتر طباطبایی تصریح کرد: امیدواریم با افتتاح سامانه تلفنی 1690 مربوط به رسیدگی به شکایات تعرفه ای، معضلات و مشکلات حوزه سلامت بخصوص پدیده دریافت های غیرمتعارف چه در بخش خصوصی و چه دولتی تا حد ممکن کاهش یابد.
وی با اشاره به این که بیمه های تکمیلی در راستای اجرای کتاب تعرفه سلامت قول همکاری داده اند، گفت: این اتفاق بخش قابل توجهی از دغدغه های بیمارستان ها را برطرف کرده است.
به گفته وی اجرای این کتاب در واقع یک عبادت است و منجر می شود برخی گروه های پزشکی که سالها مظلوم واقع شده بودند، مورد توجه قرار گیرند.
دکتر طباطبایی در پایان سخنان خود گفت: گام سوم طرح تحول سلامت در واقع به نفع مردم و جامعه پزشکی و در راستای کاهش تنش بین این دو گروه از جامعه است

 

 
 

گام سوم طرح تحول سلامت، تنش ها بین مردم و جامعه پزشکی را کاهش می دهد. نسخه قابل چاپ

Preview