جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاری انتخابات نمایندگان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران به همت کمیته آموزشی دانشجویی

 

     در نشست مورخ 14 مهر ماه 93 اعضای کمیته آموزشی دانشجویی با دکتر سلگی مشاور اجرایی ریاست دانشگاه در سالن EDC این واحد، ضمن طرح مسائل و مشکلات آموزشی برای بهبود کیفیت آموزش و رسیدن به اهداف کمیته آموزشی دانشجویی تصمیماتی اتخاذ گردید که بخشی از آن انتخاب نمایندگان هر دوره بود. در این راستا انتخاباتی زیر نظر مسئولین آموزشی و کمیته آموزشی برگزار خواهد شد تا درکمال صحت و بسترسازی عادلانه برای تمام کسانی که تمایل به شرکت در این انتخابات دارند زمینه های لازم مهیا شود. لذا از تمامی دوستان تقاضا می شود جهت نام نویسی در روزهای شنبه الی سه شنبه از ساعت 9 صبح الی 15 به دفتر کمیته آموزشی واقع در طبقه سوم ساختمان جدید مراجعه نمایند.

 

 
 

برگزاری انتخابات نمایندگان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران به همت کمیته آموزشی دانشجویی نسخه قابل چاپ

Preview