جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دومين نشست مشترك هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحدتهران ودست اندركاران مركز توسعه پژوهش ،فناوري و نوآوري علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي روز شنبه 24 آبانماه در سالن اجتماعات واحد علوم پزشكي تهران با حضور دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران ، دكتر ناصر استاد رئیس مرکز توسعه پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر حسن افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي ، با هدف بحث و گفتگو پيرامون راهكارهاي ارتقاء سطح كيفي طرح هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي و پايان نامه هاي دانشجويي و نيزرفع ابهامات بخشنامه ها و آيين نامه هاي پژوهشي تشكيل شد .
      ضرورت راه اندازي مراكز تحقيقاتي در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

     دكتر سيد محمود طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي در نشست مشترك هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي تهران و مسئولان مركز توسعه پژوهش ،فناوري و نوآوري علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي ضمن خير مقدم و خوشامد گوئي به مدعوين و مسئولان اين مركز آقايان : دكتر استاد ، دكتر محسني سرپرست مديريت امور پژوهشي علوم پزشكي ، دكتر نصيري سرپرست دفتر توسعه مراكز رشد و خانم ها ماندانا حسن زاد سرپرست دفتر توسعه و هماهنگي مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي و مير فيضي سرپرست مديريت اسناد و اطلاع رساني پزشكي و همچنين معاونين و هيات رئيسه دانشگاه به تشريح وضعيت موجود واحد علوم پزشكي در زمينه تحقيقات علوم پزشكي پرداخت و اظهار نمود : در شرايط فعلي با استانداردها و شاخص هاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي فاصله بسياري داريم اما با هماهنگي و تلاش مسئولان و معاونين جديد كه همگي از چهره هاي شاخص و ارزشمند جامعه علمي و نظام آموزش عالي كشور هستند حركت بهبود هرم هيات علمي و روند پژوهشي آغاز شده است و انتظار مي رود با راهنمائي و هماهنگي هرچه بيشتر مرکز توسعه پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بتوانيم افق روشني را براي اين واحد دانشگاهي ترسيم كنيم وبا وجود امكانات محدود مالي و كمبود فضاي آموزشي اين واحد دانشگاهي آن را به سمت و سوئي هدايت كنيم كه در شاٌن تنها دانشگاه مستقل علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با 12 هزار دانشجو مي باشد . دكتر افتخار معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي هدف از برگزاري اين جلسه را هماهنگي هرچه بيشتر مسئولان دانشگاه و حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي بحث و گفتگو پيرامون راهكارهاي ارتقاء سطح كيفي طرح هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي و پايان نامه هاي دانشجويي و نيزرفع ابهامات بخشنامه ها و آيين نامه هاي پژوهشي اعلام نمود . در ادامه دكتر ناصر استاد رئیس مرکز توسعه پژوهش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اعتبار و شاٌن علمي ، آموزشي و اجرائي دكتر طباطبائي بعنوان چهره ماندگار و نامدار عرصه علوم پزشكي و در مقام رئيس واحد پزشكي تهران گفت : حضور ايشان فرصت مغتنمي براي توسعه پژوهش و راه اندازي مراكز رشد تحقيقات و توسعه پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در مراكز درماني و بيمارستانهاي تابعه اين دانشگاه است . وي افزود : آموزش به خصوص آموزش بالینی و انجام تحقیقات و پژوهش بر بالین بیماران تفاوت جدی‌ با سایر علوم دارد به این معنی که در سایر علوم آن چیزی که به دست می‌آید حاصل پژوهش و تحقیقات است در حالی که در آموزش بالینی یکی از محصولات ، درمان خوب است در این نوع تحقیقات بیمار اصل محسوب می‌شود و فلسفه وجودی او درمان به خاطر بیمار است و آموزش زمانی حاصل می‌شود که درمان صحیح و رضایتمندی بیمار حاصل شود. دكتر استاد اظهار نمود : شايد بتوان گفت يكي از مهمترين دلايل عقب ماندگي تحقيقات علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي عدم راه اندازي مقاطع تحصيلات تكميلي و عدم برخورداري از دانشجويان post graduate است وي اظهار نمود اميدواريم در آينده اي نزديك و با همكاري مسئولان پرتلاش و با تجربه اين دانشگاه بتوانيم از امكانات و تجهيزات بيمارستانهاي آموزشي – درماني اين دانشگاه بعنوان طرح پايلوت براي توسعه تحقيقات پزشكي استفاده كنيم و در يك تعامل دو طرفه براي اصلاح زير ساخت هاي پژوهشي و راه اندازي مراكز تحقيقاتي در بيمارستانها كاري كنيم كه در زمينه تحقيقات باليني هم به اندازه تحقيقات علوم پايه موفق عمل كنيم و بستر توليدات پژوهشي اعضاي هيات علمي و پزشكان كادر درماني بيش از پيش فراهم گردد . در ادامه دكتر استاد با اشاره به حضور جدي و نقش كليدي دكتر محسني معاون سابق پ‍ژوهشي واحد علوم پزشكي تهران و خانم دكتر ماندانا حسن زاد ، رئيس سابق اولين مركز تحقيقات علوم پزشكي و همكاري بامرکز توسعه پژوهش و فناوري علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت :سوابق علمي و اجرائي اين بزرگواران در واحد پزشكي تهران ، به جهت تسلط و آشنائي با ساختار آموزشي ، قوانين ، بخشنامه ها و آئين نامه هاي پژوهشي و همچنين آگاهي از برخي محدوديت هاي مالي و امكانات بيمارستاني بهترين فرصت براي برقراري و تعامل دانشگاه و مركز توسعه پژوهش است و در مسير پيشرفت و توسعه پژوهش هاي كاربردي علوم پزشكي عامل بسيار تاثير گذاري است . شايان ذكر است :درجلسه هيات رئيسه دانشگاه آقايان : دكتر سلگي مشاور اجرايي و مدير كل حوزه رياست ، دكتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري ، دكتر عباس صفوي نائيني معاون آموزشي ، دكتر فرهاد ادهمي رئيس دانشكده پزشكي ، دكتر فلاح معاون درمان ، دكتر علي محمد زاده معاون دانشجوئي ، دكتر مير مسعود فاطمي معاون فرهنگي و اجتماعي ، دكتر ميرزائي معاون مالي و اداري حضور يافته و با طرح نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود از جوانب مختلف به بحث و تبادل نظر پيرامون نحوه ارتقاء پايان نامه هاي تحصيلي و تامين منابع مالي با اختصاص رديف بودجه و نحوه فعاليت كميته تحقيقات دانشجوئي پرداختند .

 

 

 

 

 

ضرورت راه اندازي مراكز تحقيقاتي در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview