جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    سرپرست مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی با ابلاغ بخشنامه ای درباره جایگاه روابط عمومی واحدها در چارت سازمانی اعلام کرد: ادغام روابط عمومی واحدها با دفاتر روسای واحدها و مراکز آموزشی، تنها جنبه پیشنهادی داشته و هرگونه تغییر باید به تصویب هیات امنای استانی رسیده و تا آن زمان مطابق جایگاه و رویه قبلی به فعالیت خود ادامه دهند.
      دعا گوئي : با ابلاغ بخشنامه ای درباره جایگاه روابط عمومی واحدها چارت ابلاغی به واحدهای دانشگاهی الگویی پیشنهادی است/ روابط عمومي واحدها مطابق جايگاه و رويه قبلي به فعاليت خود ادامه دهند

 

     به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی در متن این بخشنامه خطاب به نمایندگان تام الاختیار، معاونان هماهنگی استان ها، دبیرات هیات امناهای استانی و روسای واحدها و مراکز آموزشی آمده است: احتراما در جهت تبیین بخشنامه های سازمان مرکزی در خصوص جایگاه روابط عمومی در چارت سازمانی به اطلاع می رساند؛ بخشنامه های ابلاغ شده صرفا جنبه پیشنهادی داشته و موضوع ادغام حوزه ریاست و مرکز روابط عمومی مربوط به سازمان مرکزی دانشگاه بوده و حسب دستور مستقیم ریاست عالی دانشگاه، تنها در صورت ضرورت ادغام روابط عمومی و دفاتر روسای واحدها و مراکز آموزشی، موضوع باید به تصویب هیات امنای استانی رسیده و تا آن زمان مطابق جایگاه و رویه قبلی، روابط عمومی ها باید زیر نظر رییس واحد به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین با توجه به تاکیدات ریاست عالی دانشگاه بر نقش و اهمیت جایگاه روابط عمومی واحدهای دانشگاهی و مقوله اطلاع رسانی مطلوب و نیز نقش غیر قابل انکار روابط عمومی ها در پیگیری سیاست های کلی دانشگاه، در پاسخگویی به هجمه های ایجاد شده علیه دانشگاه آزاداسلامی، لازم است از تجربه و تخصص مدیران و مسئولان روابط عمومی واحدها و مراکز آموزشی به بهترین شکل و در همان حیطه تخصصی آنها استفاده شده و شان جایگاه روابط عمومی واحدها بیش از پیش حفظ شود. لازم به تذکر است مطابق ماده 13 آیین نامه داخلی شماره 372164/10 مورخ 08/11/1392 در خصوص نحوه انتصاب رییسان و معاونان واحدها و مراکز آموزشی، ابلاغی از سوی رییس عالی دانشگاه، انتصاب مدیران و مسئولان روابط عمومی واحدهای دانشگاه و مراکز آموزشی با هماهنگی این مرکز انجام شود. مفاد این بخشنامه در تاریخ 24/8/93 به تایید رییس محترم دانشگاه رسیده است و لازم الاجرا می باشد. محمد مصطفی دعاگویی سرپرست مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی

 

 
 

دعا گوئي : با ابلاغ بخشنامه ای درباره جایگاه روابط عمومی واحدها چارت ابلاغی به واحدهای دانشگاهی الگویی پیشنهادی است/ روابط عمومي واحدها مطابق جايگاه و رويه قبلي به فعاليت خود ادامه دهند نسخه قابل چاپ

Preview