جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    مشاور فرماندار تهران با حضور دردومین جلسه کمیته آموزش مجمع روابط عمومی شهرتهران بر اهميت و نقش روابط عمومي دانشگاه هاي كشور دراجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتی ورویکرد اصلي آن اقتصاد دانش‌بنیان تاكيد نمود و از آنان خواست درمسير ایفای بخشی از مسوولیت های اجتماعی، هر چه سریعتر با تحولات فناورانۀ مرتبط، همگام و روزآمد شوند. ايمان قرباني مشاورفرماندارتهران ودبیرمجمع روابط عمومی شهرتهران با اهداء احکام اعضای کمیته آموزش ، ازتلاش مدیران روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی تقدير نمود ودكتر سايه بيگدلي مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي بعنوان دبير کمیته آموزش مجمع روابط عمومی انتخاب شد
      اقتصاد دانش‌بنیان محوراصلی برنامه های کمیته آموزش مجمع روابط عمومی شهرتهران، تعیین شد

 

     به گزارش مدير روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكي آزاداسلامی واحدتهران پزشكي،ایمان قربانی مشاور فرماندار تهران دردومین جلسه کمیته آموزش مجمع روابط عمومی شهرتهران که به میزبانی روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی برگزارشدبا تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری اعلام شده ویکی از رویکردهای اصلی آن توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است گفت : نقش دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری در تولید ثروت و ارزش آفرینی برای کشور بسیار حیاتی و مهم می‌باشدو از سویی دیگر، بررسی مشکلات و معضلات صنعت و بتبع آن اقتصاد کشور، جز با نگاهی موشکافانه، علمی و عملیاتی محقق نمی‌گردد و مبدا و جایگاه این نگاه نیز در دانشگاه‌های کشور نهفته است. وی ادامه داد:تلفیق علم و عمل دانشگاه و صنعت، آن هم با توجه به خصوصیات و مختصات بعضا متضاد، از جمله اصول حیاتی توسعه اقتصادی کشور است که از دل دانشگاه‌های فناور و اقتصادهای دانش بنیان عملیاتی می‌گرددودانشگاه آزاداسلامی دردوره جدید مدیریت به این مقوله توجه ویژه دارد قربانی افزود: از آنجاییکه مأموریت روابط عمومی نوین در سازمان های دولتی و خصوصی ایجاب می کند تا رویکردی متناسب با پیشرفت های فناورانه و علمی به ویژه در حوزۀ فناوری دیجیتال داشته باشند از مدیران روابط عمومی انتظار می رود تابا فراگیری دانش روز در جهت ایفای بخشی از مسوولیت های اجتماعی، هر چه سریعتر با تحولات فناورانۀ مرتبط، همگام و روزآمد شوند و امیدواریم با برگزاری کارگاههای آموزشی برای مسئولین روابط عمومی بتوان در زمینه ارتقای اثربخشی و کارآمدی مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پاسخگوئی به نیازذینفعان و مراجعان خود موثرترازگذشته عمل کنیم. دراین جلسه مشاورفرماندارتهران ودبیرمجمع روابط عمومی شهرتهران ضمن اهداءاحکام اعضای کمیته آموزش ، ازتلاش عامرعابدی مدیرروابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی ومسئول کمیته آموزش مجمع روابط عمومی شهرتهران قدردانی کرد. گفتنی است:اعضای کمیته آموزش روابط عمومی های شهرتهران، متشكل است از مديران روابط عمومي واحدهاي جامع دانشگاه آزاد اسلامي :
علیرضابدرنژاد مدیرروابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال
دکترسایه بیگدلی مدیرروابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی
شیرین تاجیک مدیرروابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب
مهندس زهرا شیرمحمدی مدیرروابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی ،
مژگان جزی زاده کریمی مدیرروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
ومراد خرمی مديربرنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

 

 
 

اقتصاد دانش‌بنیان محوراصلی برنامه های کمیته آموزش مجمع روابط عمومی شهرتهران، تعیین شد نسخه قابل چاپ

Preview