جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر سيد محمود طباطبائي با حضور در اولين جلسه هم انديشي صاحبنظران و فرهيختگان علوم پزشكي كه روز يكشنبه 2 آذرماه در سالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي برگزار شد ، بر رسالت ومسئوليت خطيري كه از سوي مقام معظم رهبری بر عهده فرهيختگان، حوزويان و جامعه دانشگاهي در جهت تبيين و تدوين مقوله سبك زندگي و علي الخصوص نقش آن در سلامت قرار گرفته است تاكيد نمود .
      دكتر طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامي واحد تهران: براي داشتن جامعه سالم مسئول تامين سلامت و الگوي سبك زندگي براي جوانان هستيم

 

     دكتر سيد محمود طباطبائي با حضور در اولين جلسه هم انديشي صاحبنظران و فرهيختگان علوم پزشكي كه روز يكشنبه 2 آذرماه در سالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي برگزار شد ، بر رسالت ومسئوليت خطيري كه از سوي مقام معظم رهبری بر عهده فرهيختگان، حوزويان و جامعه دانشگاهي در جهت تبيين و تدوين مقوله سبك زندگي و علي الخصوص نقش آن در سلامت قرار گرفته است تاكيد نمود .
رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران درابتداي اين جلسه ضمن خير مقدم به مدعوين و تبريك تقارن اين نشست با هفته بسيج گفت : بايد در مسير اجراي يكي از اهداف نظام جمهوري اسلامي و در مسير پايه گذاري و فرهنگ سازي سبك زندگي همه مردم كشور بكوشيم .
اين جلسه با حضور جمعي از اساتيد عضو هيات علمي و متخصصان حوزه علوم پزشكي دانشگاه ها ، نمايندگان حوزه معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي ، مقامات مسئول وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، شورايعالي انقلاب فرهنگي ، شخصيت هاي برجسته و مسئولان ذيربط فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران وهمچنين مركز تحقيقات استراتژيك در سالن اجتماعات اين واحد دانشگاهي برگزار شد. دكتر طباطبايي با تشريح ابعاد مختلف ومقوله مهم سبك زندگي گفت: اهميت پرداختن به مسئله سبك زندگي و همچنين سلامت براي تعالي زندگي سالم ايجاب مي كند كه براي جوانان كه آينده سازان كشور اسلامي هستند برنامه ريزي نمائيم. زيرا خود را مسئول و متعهد مي دانيم كه براي سوق دادن و هدايت آنان به سوي جامعه ايي سالم نقشه راه بكشيم.
وي افزود: در جوامع كنوني تأثير تبليغات، رسانه ها و خبرگزاري هايي كه زندگي جوانان را به سمت و سويي خارج از معنويت هدايت مي كنند بايد شناسايي كرده و درجهت ارائه برنامه هاي وسيع براي تحول زندگي و جامعه تلاش نمائيم. وي تصريح نمود: سير رو به تحول جوامع بشري با بهره گيري از فناوري، بدون معنويت و مسائل اخلاقي زندگي آحاد مردم را در معرض خطر قرار داده است. اصل فناوري بر رفاه بشر است ولي متاسفانه استفاده هاي نادرست از آن مي تواند سبك زندگي را به جهتي منفي سوق دهد. وي با اشاره به مفهوم Early Childhood گفت: براي پايه ريزي زندگي نسل جوان بايد مسير آموزش و اصلاح سبك زندگي از دوران طفوليت پايه ريزي گردد. طبق نظر سازمان بهداشت جهاني سلامت اصل خدشه ناپذير توسعه جوامع بشري است لذا براي تعالي و سلامت مطابق بيانات مقام معظم رهبري نيازمند انسان هاي سالم هستيم. در همين راستا بايد با همكاري همه جانبه ارگان هاي ذيربط برنامه ريزي جامعي صورت پذيرد و با استفاده از خرد جمعي بتوان برنامه جامع و مدوني براي ايجاد اين رشته تهيه و تنظيم كرد.
در ادامه دكتر مقدم نيا رئيس دانشكده پيراپزشكي ضمن ارائه گزارش مبسوطي از فعاليت ها و اقدامات انجام شده در خصوص تأسيس رشته سبك زندگي در سلامت، به نقش سلامت در آموزه هاي ديني اشاره نمود و فرازهايي از بيانات مقام معظم رهبري و سياست هاي ابلاغي ايشان در حوزه علم و فناوري را ارائه نمود.
شايان ذكر است در اين نشست دكتر سيد محمود طباطبايي رياست دانشگاه، دكتر حسين ملك افضلي مشاور عالي رياست دانشگاه در مسائل تحقيقاتي و بهداشتي، دكتر علي سلگي مشاور اجرايي رياست، دكتر سيد عباس صفوي معون آموزشي، دكتر خليل علي محمدزاده معاون دانشجويي، دكتر سيد حسن مقدم نيا رئيس دانشكده پيراپزشكي، دكتر داريوش فرهود دبير گروه علوم پايه فرهنگستان علوم پزشكي، دكتر غفراني فوق تخصص اعصاب اطفال، دكتر محمد رضا شمس اردكاني رئيس انجمن متخصصين داروئي، دكتر علي احمدي رئيس كميسيون سبك زندگي در شورايعالي انقلاب فرهنگي، دكتر فخر ياسري نماينده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و خانم ها دكتر فاطمه رخشاني نماينده فرهنگستان علوم پزشكي و همچنین دكتر مريم اسلامي و دكتر گلنوش ميرسعيدي از دانشكده پيراپزشكي به بحث و تبادل نظر پيرامون ضرورت راه اندازي و تأسيس رشته "سبك زندگي در سلامت" در مقاطع مختلف تحصيلي پرداختند.

 

 

 

 

دكتر طباطبائي رئيس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامي واحد تهران: براي داشتن جامعه سالم مسئول تامين سلامت و الگوي سبك زندگي براي جوانان هستيم نسخه قابل چاپ

Preview