جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      موفقیت چشمگیردانشجویان رشته بهداشت محیط واحد پزشکی تهران

 

     دکتر محمد رضا خانی رئیس دانشکده بهداشت واحد پزشکی تهران ، طی گزارشی اعلام نمود :

 در کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی برای رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط ، پذیرش دانشجوبرای منحصراٌ برای دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پزشکی تهران صورت می پذیرد و در آذرماه 87 برگزار شده است ،تعداد141 نفر پذیرفته شده اعلام شده است که 56 نفراز این پذیرفته شدگان از دانشجویان مقطع کاردانی بهداشت محیط همین واحد بوده اند. (بیش از 40درصد)

 در ضمن در بین رتبه های تک رقمی نفرات اول آقایان (عطاا...رفیعی ) ، سوم (مسعود گودرزی) پنجم (پیمان فریور) ، و خانم ها (نجم السادات هدائی نیا )با رتبه ششم ، (ندا نقی پور )با رتبه هشتم و (غزاله فریدانی )با رتبه نهم از فارغ التحصیلان کاردانی همین واحد بوده اند .

 لازم به ذکر است 120نفر از 141نفر پذیرفته شده در سهمیه عادی والباقی از سایر سهمیه ها پذیرفته شده اند . گفتنی است ، دانشجویان پذیرفته شده در دو گروه حدود 60 نفری در بهمن 87ومهر 88به تحصیل در مقطع کارشناسی نا پیوسته رشته بهداشت محیط خواهند پرداخت

 

 
 

موفقیت چشمگیردانشجویان رشته بهداشت محیط واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview