جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      برگزاری کارگاه دو روزه کارآزمایی بالینی (RCT)، کارآزمایی میدانی (RFT) و آشنایی با GCP توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

     دکتر هادیپور جهرمی، مدیر EDC دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران اعلام نمود: کمیته توانمندسازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه به سرپرستی دکتر فاضلی پور مبادرت به برگزاری کارگاه دو روزه روش تحقیق در کارآزمایی بالینی Clinical Trial Research و Good Clinical Practice نموده است.
این کارگاه با هماهنگی معاونت پژوهشی واحد، دکتر افتخار اردبیلی و مشارکت مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 6 آذر ماه در سالن EDC واحد با شرکت اعضای هیئت علمی بالینی و پایه برگزار مي گردد. تدريس دروس اين کارگاه بر عهده محققین فعال در حوزه کارآزمایی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی تهران مي باشد. دکتر حامد حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی (CTC) و کارشناس ثبت پروتکل های مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) به عنوان یکی از اساتید مدعو سرمایه گذاری و زمانبندی این مبحث را در بخش صنعت داروسازی و تجهیزات پزشکی برای اساتید تشریح نمود. وی همچنین اهمیت RCT (Randomised Controlled Trial) به عنوان یکی از اتصال های پژوهش های علوم پایه تا علوم کاربردی در بسته های خدمات سلامت به جامعه را تشریح نمود. گفتنی است در روز دوم این کارگاه، اساتید با مدیریت پروژه و مقاله نویسی استاندارد کارآزمایی بالینی آشنا خواهند شد.

 

 

 

 

برگزاری کارگاه دو روزه کارآزمایی بالینی (RCT)، کارآزمایی میدانی (RFT) و آشنایی با GCP توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی نسخه قابل چاپ

Preview