جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دانشگاه آزاد اسلامی در جهت ارتقاء سطح سلامت دانشجویان و دانشگاهیان از طریق ارائه خدمات سلامت به منظور داشتن محیطی سالم در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام به استقرار نهادهای ارائه خدمات سلامت در واحدهای دانشگاهی به همت حوزه علوم پزشکی این دانشگاه و با همکاری حوزه های معاونت دانشجویی، فرهنگی و ورزش برای نخستین بار در کشور می نماید.
      دانشگاه آزاد اسلامی، اولین دانشگاه سالم در کشور

 

     به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی حوزه پزشکی- در «طرح جامع دانشگاه سالم » زمینه اعتلای سلامت فردی، اجتماعی و محیطی در راستای حفظ و ارتقاء سلامت در محیط های دانشگاهی برای اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه فراهم می گردد تا آنها بتوانند تا حد امکان ظرفیت های بالقوه خود را در عرصه تعلیم و تعلم به فعلیت رسانده و از این مجرا شرایط ارتقاء دانش را در کشور بیش از پیش ایجاد نمایند. برای داشتن یک دانشگاه سالم باید به رفاه دانشجویان و کارکنان و نیز داشتن یک محیط زیست سالم و پایدار توجه نمود و برای ایجاد رفاه دانشجویان و کارکنان، «سبک زندگی سالم، مواد غذائی سالم، بهبود سلامت ذهنی، آموزش و پرورش سالم و محیط زیست عاری از دود» مورد توجه قرار گیرد. حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان متولی امر سلامت در دانشگاه و با در اختیار داشتن یبمارستان ها و مراکز درمانی و بهره مندی از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل واحدهای مجری رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز در جهت ارتقای سطح سلامت دانشجویان و دانشگاهیان از طریق ارائه خدمات سلامت اقدام به استقرار مراکز ارائه خدمات در واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی می نماید. برای اجرایی شدن این طرح در واحد های کوچک، متوسط و بزرگ، بسیار بزرگ و جامع دانشگاه؛ به ترتیب نهادهای ارائه دهنده خدمات، در سه سطح «پایگاه سلامت واحد» ،«مرکز سلامت واحد» و «کلینیک سلامت واحد» مستقر شده و بر حسب آن نیروی انسانی متخصص، فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز در محل واحد دانشگاهی تعیین می شود. همچنین در صورت نیاز به خدمات تشخیصی، بستر مراکز درمانی دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور به عنوان محل ارجاع برای ارائه این خدمات در اختیار قرار خواهند گرفت. همچنین به دلیل حضور موثر دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه ورزش کشور ،خدمات ویژه پزشکی ورزشی در سطح پیشگیری تا ارائه خدمات تخصصی در این طرح پیش بینی گردیده است که با همکاری معاونت ورزش دانشگاه به جامعه ورزشی دانشگاه ارائه خواهد شد. به منظور ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان، مراکز خدمات مشاوره دانشجویی توسط معاونت دانشجویی و با همکاری حوزه علوم پزشکی در واحدهای مختلف فعالیت خواهند داشت و مراکز مشاوره می توانند در نهادهای ارائه خدمات سلامت مستقر شده تا تبادل اطلاعات میان این دو نهاد تسهیل گردد. این طرح توسط ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ابلغ گردیده است و حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری حوزه معاونت دانشجویی، فرهنگی، ورزش و کلیه واحدهای دانشگاهی دانشگاه زمینه اجرایی سازی این طرح را فراهم نموده و با ارزیابی های مدون دروه ای نسبت به ارائه بازخورد و ارتقای کیفیت این طرح اقدام خواهد نمود. گفتنی است این طرح برای اولین بار است که در کشور در مجموعه بزرگ دانشگاهی مانند دانشگاه آزاد اسلامی عملیاتی می شود.

 

 
 

دانشگاه آزاد اسلامی، اولین دانشگاه سالم در کشور نسخه قابل چاپ

Preview