جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر درگاهی رئیس دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی در جلسه هم اندیشی اعضاء هیئت علمی و مدیران آموزشی این دانشکده که در تاریخ هشتم آذر ماه در سالن EDC برگزار شد بر لزوم توجه بیشتر بر نهادینه کردن فرهنگ تعامل و همکاری بیشتر آموزشی اساتید تأکید نمود.
      راه اندازی مراکز تحقیقاتی در دستور کار دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران قرار گرفت.

 

     دکتر درگاهی رئیس دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی در جلسه هم اندیشی اعضاء هیئت علمی و مدیران آموزشی این دانشکده که در تاریخ هشتم آذر ماه در سالن EDC بر گزار شد بر لزوم توجه بیشتر بر نهادینه کردن فرهنگ تعامل و همکاری بیشتر آموزشی اساتید تأکید نمود. وی ضمن آنکه افزایش کیفیت خدمات آموزشی و ارتقاء دانشکده را از الویت های موجود برشمرد، افزود لازمه حفظ جایگاه اساتید، هماهنگی های درون دانشکده ای و دانشگاهی این عزیزان با مسئولین ارشد دانشگاه می باشد. دکتر درگاهی همچنین بر لزوم توجه به به شورای آموزشی دانشکده و اهمیت نقش اساتید و اعضاء هیئت علمی در آن تأکید کرد. وی از مدیران گروه های آموزشی دانشکده خواست تا ضمن تعامل بیشتر با اداره آموزش در هماهنگی کلاس ها و امور آموزشی دانشجویان اهتمام بیشتری ورزند.
دکتر بلقیس زاده معاون آموزشی دانشکده نیز ضمن بر شمردن مشکلات و موانع موجود به ارائه راهکارهای مربوطه آموزشی پرداخت. دکتر خانی از اعضاء هیئت علمی دانشکده و مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه نیز از لزوم توجه به راه اندازی مراکز تحقیقاتی خبر داد. وی اعلام کرد توجه به آزمایشگاه های معتمد، مجله علمی پژوهشی دانشکده و همکاری با دفتر توسعه ارتباط با صنعت باید از توجه بیشتری در این دانشکده برخوردار باشد.
شایان ذکر است در این جلسه آقایان دکتر شوشتریان، دکتر خادمی، دکتر بیاتیان، دکتر جهانگیری، مهندس حسنی و خانم ها سلحشوریان،دکتر کاشی، دکتر داوری، دکتر متولی، مهندس کاظمی، مهندس صورتی و مهندس نصیری حضور داشتند.

 

 

 

 

 

راه اندازی مراکز تحقیقاتی در دستور کار دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران قرار گرفت. نسخه قابل چاپ

Preview