جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      نشست آزاد انديشي دانشجويي توسط كانون قرآن و عترت طلوع نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران برگزار شد.

 

     دكتر ترقي جاه استاد دانشگاه در جلسه آزاد انديشي دانشجويي ضمن تببين موضوع علم ديني هدف از اين نشست را پاسخگويي و تبادل اطلاعات در زمينه چرايي دين و متعاقب آن كسب معرفت ديني دانست. وي ضمن تأكيد بر ريشه اي و مبنايي بودن اين مبحث در رفع شبهات و سئوالات دانشجويان پيرامون دين به بيان نظريه ها و ديدگاه هاي اساتيد، نخبگان و انديشمندان جهان در مورد چيستي و چرايي دين پرداخت و دانشجويان نيز نظرات و ديدگاه هاي خود را پيرامون مباحث مطرح شده عنوان نمودند.
در پايان دبير كانون قرآن و عترت طلوع ضمن تشكر از حضور استاد و دانشجويان شركت كننده بر لزوم ادامه اين مباحث تاكيد نمود.
شايان ذكر است اين نشست به همت كانون قرآن و عترت طلوع نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري روز شنبه هشتم آذر ماه در سالن EDC برگزار شد.

 

 

 

 

نشست آزاد انديشي دانشجويي توسط كانون قرآن و عترت طلوع نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران برگزار شد. نسخه قابل چاپ

Preview