جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      رئیس صندوق رفاه دانشجویان واحد پزشکی تهران منصوب شد

 

     طی حکمی از سوی دکتر احمد فیروزان آقای نادر طلوعی به سمت رئیس صندوق رفاه دانشجویان واحد پزشکی تهران منصوب گردید. در این حکم از خدمات جناب آقای اسماعیل نواربافی در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر بعمل آمده است . گفتنی است آقای طلوعی در سوابق اجرایی خود دارای تجارب مفیدی درزمینه انجام امور مالی می باشد.

 

 
 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان واحد پزشکی تهران منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview