جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      ارائه مقاله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در اولین همایش ملی دانشجویی زیست شناسی کاربردی

 

      دکتر شهرزاد خاکپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی واحد پزشکی تهران از ارائه مقاله توسط غزل نریمان فر و نیکی بصیر حقیقی در اولین همایش ملی دانشجویی زیست شناسی کاربردی خبر داد. شایان ذکر است در این کنگره که به میزبانی دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا (س) برگزار گردید غزل نریمان فر و نیکی بصیر حقیقی مقاله خود را تحت عنوان "شناسایی cf-DNA و تاثیر آن در تشخیص بیماری های شایع" به صورت سخنرانی ارائه دادند.

 

 
 

ارائه مقاله دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در اولین همایش ملی دانشجویی زیست شناسی کاربردی نسخه قابل چاپ

Preview