جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      قائم مقام ریاست بیمارستان بوعلی منصوب شد

 

     طی حکمی از سوی دکتر احمد فیروزان ، رئیس واحد علوم پزشکی تهران ، آقای دکتر حامد شفق ازتاریخ 18/12/87 به سمت قائم مقام ریاست بیمارستان بوعلی منصوب شد .دکتر شفق فوق تخصص گوارش اطفال بوده و از سال 1374 دراستخدام این واحد دانشگاهی می باشد .

 

 
 

قائم مقام ریاست بیمارستان بوعلی منصوب شد نسخه قابل چاپ

Preview