جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      تألیف کتاب مراقبت پرستاری و آموزش به بیماری در بیماری دیابت توسط عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

     بهشته طبرسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران جديدترين کتاب خود را با عنوان "مراقبت پرستاری و آموزش به بیماری در بیماری دیابت" تألیف و منتشر نمود.
کتاب حاضر با گردآوری مطالب روزآمد از کتب و مقالات متعدد به شناسایی بیماری و به خصوص اصول مراقبتی مورد نیاز کنترل صحیح قند خون، ورزش، تغذیه مناسب، مراقبت از پوست و ... پرداخته است. به طوریکه با استفاده کاربردی از مطالب این کتاب می توان تا حد زیادی به کنترل مطلوب دیابت دست یافت. این کتاب که توسط بهشته طبرسی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران گردآوری و تألیف شده است می تواند مورد استفاده کادر درمانی، دانشجویان پرستاری، بیماران دیابتی و کلیه افرادی که خواستار افزایش آگاهی در این زمینه هستند قرار گیرد.

 

 
 

تألیف کتاب مراقبت پرستاری و آموزش به بیماری در بیماری دیابت توسط عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview