جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی در ماه های مهر و آبان سال 1393 تشریح شد.

 

     دکتر شهرزاد خاکپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران طی گزارشی از عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی در ماه های مهر و آبان سال 1393 خبر داد. وی افزود از مهمترین دستاوردهای این کمیته می توان به ارائه مقاله توسط دانشجویان این دانشگاه در اولین همایش ملی دانشجویی زیست شناسی کاربردی در دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا(س)، حضور موفق دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی در پانزدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به صورت سخنرانی و پوستر، ارائه مقاله توسط دانشجوی رشته میکروبیولوژی دانشکده علوم نوین در هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران در دانشگاه خوارزمی، موفقیت سه تن از دانشجویان رشته پزشکی و مامایی در مسابقه رادیویی فرمانده، برگزاری کارگاه های پژوهشی آموزشی کمیته تحقیقات دانشجویی (روش تحقیق مقدماتی- روش تحقیق پیشرفته- جستجو در اینترنت- پروپوزال نویسی و آشنایی با Pubmed)، برگزاری اولین نشست کمیته تحقیقات دانشجویی و کمیته آموزشی دانشجویی و برگزاری سمینار یکروزه استئوپروز با مشارکت کمیته تحقیقات دانشجویی و انجمن استئوپروز ایران اشاره نمود.

 

 
 

عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی در ماه های مهر و آبان سال 1393 تشریح شد. نسخه قابل چاپ

Preview