دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      اولين كميته ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشكده پيرا پزشكي برگزار شد.

 

     دکتر سیّد حسن مقدّم نیا رئیس دانشکده پیراپزشکی و مسئول كميته ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشكده هاي پيرا پزشكي ، علوم نوين ، پرستاري و مامائي و دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران طي گفتگوئي از برگزاري اولين جلسه كميته ارتقاء اعضاي هيات علمي در دفتر رياست دانشكده پزشكي اين واحد دانشگاهي با حضور اكثريت اعضاء در روز سه شنبه 26 خرداد ماه سال جاري خبر داد .
دکتر مقدّم نیا در رابطه با چگونگي تشكيل وعلت برگزاري اولين جلسه « كميته ارتقاء اعضاي هيات علمي » گفت : اين كميته به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صلاحیت علمی داوطلبان ورود به خدمت در مراتب دانشیاری و یا استادی و ارتقاء هیات علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی و ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی ، حسب مورد تشكيل مي گردد و در جلسه امروز پرونده دكتر بهزاد پوپك عضو هيات علمي دانشكده پيراپزشكي با حضور اعضاي اصلي كميته به منظور تعيين صلاحيت و ارتقاء از مرتبه استادياري به دانشياري برگزار شد و به اتفاق آراء با ارتقاء ايشان به درجه دانشياري موافقت گرديد .
گفتني است دكتر حسن مقدم نيا طي حكمي از سوي سيد عباس صفوي نائيني معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي به سمت مسئول كميته ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشكده هاي پيرا پزشكي ، علوم نوين ، پرستاري و مامائي و دانشكده بهداشت منصوب شده و از زمان انتصاب تا كنون اين نشست اولين كميته ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشكده پيرا پزشكي بوده است .