دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        به گزارش روابط عمومي طي مراسمي در آخرین جلسه و نشست مشترک اعضاءهیات رئیسه دانشگاه و روساي بيمارستانها در طول سال جاری از هشت نفر از پرسنل سید محسن تنکابنی، حجت رمضانی چهارده، پرویز ترامشلو، سهیلا جباری، فاطمه حسینی بالایی، علی صالحی، احلام خاطری زاده، عفت نظریه دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي و بيمارستانهاي تابعه اين واحد دانشگاهي( بوعلي، اميرالمومنين، جواهري و درمانگاه تخصصي قدس) كه به افتخار بازنشستگي نائل شدند تجليل به عمل آمد .
      تجليل از هشت بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران و بيمارستانهاي تابعه

 

     دکتر سيد محمود طباطبایی رييس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران ضمن تقدير و تشکر از خدمات و زحمات بي شائبه همكاران بازنشسته در طول دوران خدمت در باب منابع انساني و اهميت آن به عنوان سرمايه هاي اصلي و ارزشي اين واحد دانشگاهي ياد نمود .
وي افزود: دانشگاه خانه شما عزيزان است و چرخه و حركت رو به جلو و جايگزيني طبيعي است و از آنها خواست با دلی خوش از اين واحد بروند و هميشه ارزش كار بزرگ خود را بدانند دكتر طباطبايي خاطرنشان كرد: بازنشستگان عمر و سرمایه جوانی را صرف خدمت کردند و تکریم از آنان ارزش‌های انسانی و اخلاقی را زنده نگه می‌دارد و تجربه آن‌ها باید سرلوحه کارکنان قرار بگيرد.