دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        مهندس عسگری معاون مالی و اد اری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با اشاره به ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت:
براساس این بخشنامه، میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان 10درصد و اعضای هیات علمی 10درصد خواهد بود که این افزایش از فروردین ماه اعمال می شود.
      معاون مالی و اد اری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران خبر داد:
برای پرداخت حقوق کارکنان آمادگی کامل داریم / اعمال ضریب افزایش حقوق پس از ارتقاء سیستم اتوماسیون سازمان مرکزی میسر می شود .

 

     وی با بیان اینکه سیستم نرم افزازی پرداخت حقوق و دستمزد کلیه واحد های دانشگاهی تابعی از سیستم اتوماسیون دانشگاه آزاد اسلامی است گفت :
اعمال ضریب افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی واحد پزشکی تهران نیز بر این اساس پس از ارتقاء سیستم اتوماسیون سازمان مرکزی میسر می شود .
معاون مالی و اد اری دانشگاه اظهار کرد : با هماهنگی و پیگیری مستمر دست اندرکاران همکاران حوزه حسابداری و امور مالی بزودی حقوق فروردین ماه 96 بعد از ارسال نسخه exe از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه کارکنان و اعضای هیات علمی مطابق با بخشنامه اخیر در واحد پزشکی تهران پرداخت می گردد .