دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد علوم پزشکی از برگزاری طرح دانش افزایی اساتید با عنوان سبک زندگی و مهارت ها در تاریخ 29مرداد الی 1 شهریور از ساعت 9 صبح الی 13 درسالنEDCساختمان زکریای رازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران خبر داد .
      طرح ضیافت اندیشه استادان دانشگاه آزاد اسلامی تابستان 96در واحد علوم پزشکی تهران برگزار می شود

 

     مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد علوم پزشکی با بیان اینکه مهلت ثبت نام تا 11 مرداد 1396می باشد افزود : از آنجائیکه برای این دوره ظرفیت 25 نفرپیش بینی شده است اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام به عمل آورند. اعضای هیآت علمی محترم دانشگاه می توانند جهت ثبت نام به سامانه ضیافت اندیشه استادان به آدرس زیر مراجعه نمایند. WWW.ZIAFATASATID.NAHAD.IR