دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        تینا پارسا دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در جلسه ای که در دفتر معاونت پژوهش و فناوری برگزار شد از سوی دکتر حسن افتخار اردبیلی و دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این دانشگاه مورد تشویق و تجلیل قرار گرفت.
      توسط معاون پژوهش و فناوری واحد صورت گرفت
تجلیل از دانشجوی پزشکی مخترع و پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران

 

     افتخار اردبیلی معاون پژوهش و فناوری در این جلسه با تاکید بر اینکه آینده علمی کشور به لحاظ کیفی و کمی در دستان پرتوان جوانان و دانشجویان پژوهشگر قرار خواهد گرفت، توصیه کرد که وی هرچه بیشتر تلاش های پژوهشی خود را با لحاظ کردن کیفیت پژوهش ها آنچنان توسعه دهند که الگویی برای سایر دانشجویان شود.
معاون پژوهش و فناوری واحد پزشکی تهران اضافه کرد که برگزاری اینگونه مراسم و تشویق دانشجویان و اساتید جایگاه و پیام بسیار مهم و ارزنده ای در بر دارد. بدین معنا که دانشگاه و متولیان امور آموزشی و پژوهشی بر فعالیت های دانشجویی ارج نهاده و تلاش های علمی آنها را به بهترین نحو مد نظر داشته و منعکس کنند.
تینا پارسا دانشجوی مخترع و پژوهشگر برتر سال 95 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دارای 8 مقاله ISI، یک اختراع، 4 مفالهISC ، داور علمی در 2 کنگره و همایش ملی و بین المللی است و تاکنون 3 مقاله بصورت سخنرانی در مجامع اکادمیک ارائه کرده است.