دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        دکترشبنم موثقی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم آزاد اسلامی واحد تهران از برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی (OSCE) در روز پنجشنبه 19 مرداد ماه 96 در واحد پزشکی تهران خبر داد.
وی افزود : این دوره ، هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی است که با حضور اعضای هیات علمی، مدیران گروه‌های آموزشی و متخصصان بخش‌های مختلف بیمارستانی در این واحد دانشگاهی برگزار می شود.
      هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی روز پنجشنبه 19 مرداد ماه در واحد پزشکی تهران برگزارمی شود

 

      دکترشبنم موثقی آناتومیست و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم آزاد اسلامی واحد تهران با اشاره به دستورالعمل وابلاغیه ای که از سوی دکتر سید علی ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص برگزاری هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی (OSCE) به تمام واحد های مجری رشته پزشکی ارسال شده است گفت :
در این دوره حدود 74 نفر از دانشجویان متقاضی در یک نوبت صبح از ساعت 8 صبح الی 30/15بعد از ظهردر این آزمون شرکت می کنند واز کلیه مراحل آزمون با 15 عدد دوربین فیلمبرداری می شود .
وی افزود : بر اساس برنامه ریزی و سیاست های اجرائی معاونت علوم پزشکی آزاد اسلامی در برگزاری هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی چهار واحد دانشگاهی تهران ، مشهد ، نجف آباد و تبریز به عنوان حوزه برگزاری آزمون تعیین شده اند و دانشجویان متقاضی واحد قم نیزعلاوه بر واحد پزشکی تهران دراین واحد دانشگاهی شرکت می کنند .
رئیس دانشکده پزشکی سپس با تشریح اهداف و نحوه برگزاری آزمون ارزشیابی صلاحیت بالینی گفت: آزمون آسکی یک آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی است که بصورت عینی در ایستگاه‌های مختلفی که سازماندهی شده است انجام می‌شود و همه دانشجویان رشته‌های پزشکی برای ورود به عرصه بهداشت و سلامت جامعه با یک معیار ارزشیابی و با یک مقیاس یکسان مورد سنجش قرار می‌گیرند. وی افزود : در هفتمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت‌های بالینی ، همچون دوره های قبلی به منظور کنترل کیفیت و نظارت بر روند برگزاری آزمون ، نمایندگانی از حوزه معاونت علوم پزشکی حضور بهم می رسانند .
دکتر موثقی درباره علت برگزاری این آزمون که برای هفتمین دوره متوالی همزمان با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی در واحد پزشکی تهران برگزار می‌شود، افزود: از سال ۹۴ تاکنون هیات ممتحنه و ارزشیابی پزشکی عمومی وزارت بهداشت با هدف سنجش مهارت‌های بالینی کسب شده از سوی دانشجویان پزشکی در طول دوره تحصیلی با توجه به اهمیت آموزش پزشکی، تصمیم به برگزاری یک آزمون در پایان دوره پزشکی عمومی گرفته است .