دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        آمنه حبیبی مسئول دفتر توانمند سازی واحد پزشکی تهران از برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان « مدیریت کاربرد رسانه در خانواده » برای کارکنان این واحد دانشگاهی خبر داد .
      کارگاه آموزشی « مدیریت کاربرد رسانه در خانواده » در واحد پزشکی تهران برگزار شد

 

     دکترحجت فراهانی مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران دراین کارگاه آموزشی ضمن آشنانمودن کارکنان با انواع رسانه و کارکردهای آن در زندگی به تشریح آثار و پیامد های بحران های اجتماعی حاصل از سوء مصرف رسانه هاپرداخت .
وی با ارائه راهکار هایی پیرامون نحوه صحیح مدیریت رفتاررسانه ای نقش مدیریت رایانه و بازی های رایانه ای در خانواده ، تلفن همراه و مدیریت استفاده از آن ، اینتر نت و مدیریت استفاده از شبکه های اجتماع را مورد بحث و بررسی قرار داد .
مسئول دفتر توانمند سازی واحد پزشکی تهران با بیان اینکه به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی گواهی شرکت به مدت 8 ساعت اعطا می شودگفت : با توجه به اینکه دستیابی به اهداف توسعه کشور مستلزم پرورش انسان هایی است که در مسیر افق توسعه فرهنگی تربیت و پرورش یابند ، دفتر توانمند سازی و آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران اقدام به برگزاری این کارگاه آموزشی کرده است .