دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        دکتر فریده شجاعی رییس تربیت بدنی با ابرازخوشوقتی از حضور رییس دانشگاه در جمع مسئولان و دانشجویان ورزشکار که مایه دلگرمی و بیانگر درک و توجه خاص نسبت به مقوله ورزش است گفت :
خدا را شکر می کنم که برای یک بارهم که شده، شاهد حضوربی تکلف رییس دانشگاه در جمع اصحاب ورزش و گفتگو صمیمانه با دانشجویان ورزشکاربودیم .
      رییس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد :
دکتر فریده شجاعی:در تمام طول خدمتم درعرصه ورزش دکتر ابطحی اولین رییس دانشگاهی است که با حضور ساده و بی تکلف در جمع اصحاب ورزش پای درد دل دانشجویان قهرمان نشسته است .

 

     دکتر سید علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی با حضور در جمع دانشجویان ورزشکاروقهرمانان مدال آور بر اهمیت ارتقاء جایگاه ورزش در دانشگاه با هدف حفظ سلامت آحاد جامعه ولزوم تغییر سبک زندگی تاکید کرد .
دکتر فریده شجاعی رییس تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی درابتدای این جلسه با ابرازخوشوقتی از حضور صمیمانه رییس دانشگاه در جمع مسئولان و دانشجویان ورزشکار که مایه دلگرمی و بیانگر درک و توجه خاص دکتر ابطحی در مقام عالی ترین فرد دانشگاه نسبت به مقوله ورزش است گفت :
خدا را شکر می کنم که تا قبل از بازنشستگی و بعد ازتمام سالهای خدمت و فعالیت آموزشی درعرصه ورزش برای یک بارهم که شده، شاهد حضوربی تکلف رییس دانشگاه در جمع اصحاب ورزش و گفتگو صمیمانه با دانشجویان ورزشکاربودیم . دکتر شجاعی با تاکید بر اینکه رشد وشکوفائی ورزش نیاز به حمایت ودرک ونگرش صحیح مسئولین دارد گفت : بدون اغراق دکتر ابطحی اولین رییس دانشگاهی است که دلسوزانه وداوطلبانه به دیدار دانشجویان آمده و پای صحبت و درد دل دانشجویان قهرمان نشسته است .
دکتر شجاعی با بیان اینکه حوزه تربیت بدنی دانشگاه با داشتن حدود سه هزار دانشجو در هر ترم تحصیلی یکی از پر مشغله ترین و پرکارترین قسمت های آموزشی دانشگاه است به ارائه گزارش مبسوطی از وضعیت موجود ورزش گفت :
ارتقاء جایگاه ورزش در دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران نیاز به بازنگری جدی دارد .
وی رسیدگی به وضعیت مربیان ورزشی واستفاده بهینه از ردیف بودجه را برای واحد های دانشگاهی که دارای رشته تربیت بدنی نیستند یک راهکار اجرائی مطلوب برای استعداد یابی دانشجویان ورزشکار برشمرد .
مریم زینال پور کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی دانشگاه نیز با طرح برخی مسائل پیرامون ارتقاء وضعیت مربیان ورزشی به ضرورت استاندارد سازی و رسیدگی به برخی لوازم و تجهیزات فرسوده ورزشی گفت : ظرفیت دانشجویان برای استقبال از امکانات ورزشی بسیار راضی کننده است و این مهم در گروی مشارکت و حمایت مسئولان ارشد دانشگاه است.
فریدون کیوانی دیگر کارشناس ارشد تربیت بدنی نیز با پیشنهاد اختصاص فضایی جداگانه برای برخی ورزش های فکری و مورد استقبال دانشجویان مثل شطرنج ، تنیس روی میزوفوتبال دستی به ایجاد شرایطی بهتر برای رفاه دانشجویان در اوقات فراغت اشاره کرد.
در ادامه دانشجویان قهرمان و مدال آور دانشگاه به اسامی
زهرا كرمانيها دانشجوی پزشکی در رشته فوتسال
مهديه بيگ جاني دانشجوی ژنتیک در ورزش های شناوتكواندو
زهرا مجيدي دانشجوی رشته سلولي مولكولي ورزش تكواندو
سيد سينا جباري دانشجوی رشته مهندسي پزشكي بسكتبال
حسام الدين چوپانيان دانشجوی رشته سلولي مولكولي بسكتبال
مائده هنجاردانشجوی مهندسي پزشكي در ورزش های فوتسال وهندبال
زهرا قرباني دانشجوی ميكروبيو لوژي ورزش فوتسال
فريال عزيزي دانشجوی ميكروبيولوژي در رشته كاراته وآمادگي جسماني
فاطمه تاجيك دانشجوی پزشكي در ورزش بدمينتون وشطرنج
رضوانه مسلمي ياشاري دانشجوی مهندسي پزشكي در ورزش فوتسال
ساجده مصفا دانشجوی ژنتيك ورزش كاراته،
زهرا سرحاني دانشجوی پزشكي در رشته كاراته
زهرا بيات دانشجوی مهندسي پزشكي در ورزش كاراته
با طرح نکته نظرات و دیدگاه خود با رییس دانشگاه به گفت و گو پیرامون چگونگی رفع موانع و راهکارهای ارتقاء ورزش در دانشگاه پرداختند.
دانشجویان ورزشکاردانشگاه علوم پزشکی در خاتمه این نشست با قدردانی از حضوروتوجه خاص رییس دانشگاه به مقوله ورزش که موجب شد در بدو مدیریت وتصدی مسئولیت پای درد دل و صحبت های آنان بنشیند حضور وی را در دانشگاه فرصت مغتنمی برای بهبود و ارتقاء جایگاه ورزش تلقی کردند .