دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        .............
      در مراسم استقبال از دانشجويان پزشكي مطرح شد :
دكتر فاطمي:کلید موفقیت دانشجویان در عرصه دانشگاه استفاده عاقلانه از فرصت جوانی و دانش اندوزی، ایمان به خدا ، عمل صالح ، حق طلبی ،صبر و مقاومت در برابرمشکلات است .

 

     ...