دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        دکتر سید علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با حضور در جمع کارکنان و مسئولان ارشد حوزه اداری و مالی با تقدیر ازدرایت و سختکوشی پرسنل ساعی و تلاشگر این حوزه گفت :
پایبندی و رعایت الزامات و اجرای دستورالعمل های و بخشنامه های مالی سرلوحه کار مسئولان این دانشگاه است و در این مسیر،همدلی، تدبیر و تلاش کارکنان حوزه مالی در شرایط بحرانی قابل تقدیر است
      در نشست صمیمانه رئیس دانشگاه با کارکنان حوزه مالی دانشگاه مطرح شد :
دکتر ابطحی : میزها نمی توانند فاصله ای بین مسئولان و کارکنان باشند / تدبیر و تلاش کارکنان حوزه مالی قابل تقدیر است .

 

     دکتر سید علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با حضور در جمع کارکنان و مسئولان ارشد حوزه اداری و مالی با تقدیر ازدرایت و سختکوشی پرسنل ساعی و تلاشگر این حوزه گفت :
پایبندی و رعایت الزامات و اجرای دستورالعمل های و بخشنامه های مالی سرلوحه کار مسئولان این دانشگاه است و در این مسیر،همدلی، تدبیر و تلاش کارکنان حوزه مالی قابل تقدیر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی در این نشست با تشریح اهداف استراتژیک و برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در طرح تجمیع بر ضرورت راه اندازی حسابداری تعهدی با هدف شفافیت و کاهش هزینه ها تاکید کرد .
وی با بیان اینکه میزها نمی توانند فاصله ای بین مسئولان و کارکنان باشند از عموم پرسنل مالی در خواست نمود در اجرای انطباق با سیاست مالی دانشگاه در صورت مشاهده هر گونه مغایرت و تخطی ازاجرای دستور العمل ها موارد را عیناٌ به مسئولان ذیربط و شخص وی گزارش نمایند .
مهندس روح اله عسگری معاون مالی و اداری دانشگاه نیز در باره لزوم اهمیت و تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان گفت :کارکنان و پرسنل امور مالی در اجرای صحیح و مطلوب مفاد بخشنامه های اجرایی در زمره پرکار ترین حوزه های دانشگاه هستند که اینجانب با قدردانی از تک تک پرسنل وظیفه شناس این حوزه که با نهایت دقت و با رعایت کلیه دستورالعمل ها و اصول حسابداری موجبات رشد و تعالی دانشگاه را در عرصه های مختلف آموزشی ، پژوهشی ، فرهنگی و دانشجویی فراهم می آورند تشکر می کنم وی در خصوص تکریم ارباب رجوع افزود : میز کار ما میز خدمتگزاری به تمام مراجعان اعم از دانشجو یان ، استادان و کارکنان دانشگاه است و خداوند را به خاطر نعمت خدمتگزاری و گره گشائی از مشکلات ارباب رجوع شاکر هستیم .
معاون مالی و اداری دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی همچنین با تشریح جزئیات بیشتری ازاهداف حسابداری تعهدی گفت : حسابداری تعهدی که مورد تاکید ریاست محترم دانشگاه است اهدافی همچون بودجه بندی ، ارائه گزارشات مالی (تجمیعی و تلفیقی) ،شناسائی در آمد و هزینه و درنهایت شفافیت مالی را در بر دارد.
همایون کرمی اخوت عامل خزانه‌دار و مدیرکل مالی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران نیز با بیان اینکه در شرایط کنونی و در مرحله تجمیع واحد های علوم پزشکی همه ما مسئولان و کارکنان صرفنظر از پراکندگی فیزیکی دانشکده ها در کنار هم هستیم و هدف همه ما یکی است و تلاش می کنیم با اصلاح و بهبود فرآیندها دور باطل را حذف کنیم و موجب شتاب بیشتر امور جاری دانشگاه برای دستیابی به قله موفقیت باشیم و مطمئن باشید که از تمام مشکلات و چالش ها با خبر هستیم و پیگیر حل و فصل امور بر اساس الویت ها ی دانشگاه می شویم .