دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        جدیدترین کتاب عضو هیأت علمی و رییس دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران تالیف دکتر طاهره نصرآبادي تحت عنوان «خود مراقبتی بیماران عروق کرونر» منتشر شد
      انتشار کتاب "خود مراقبتی بیماران عروق کرونر" توسط عضو هیأت علمی و رييس دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

      دکتر طاهره نصرآبادی درباره محتوا و کاربرد این کتاب آموزشی برای گروه های هدف متعدد از جمله بیماران، مراقبین بیماران، دانشجویان پرستاری و پرستاران گفت: در این کتاب استفاده کنندگان با عوامل خطر، علایم و روش های بررسی بیماران قلبی و اموزش های خود مراقبتی در بیماران قلبی به صورت کامل آشنا می شوند. نوبت چاپ اول و تاریخ انتشار این کتاب نیمه سال 1396 است و خواندن آن به عموم دانشجویان پرستاری، پرستاران و بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر توصیه می شود.