دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        دكتر سيميندخت مشار دبير علمي سمينار يك روزه «هايپرتنشن و تازه هاي درمان آن» از برپايي اين سمينار يك روزه با همكاري گروه قلب و داخلي ،مغزواعصاب، نفرولوژي و طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي و معاونت پژوهشي بيمارستان بوعلي در تاريخ 27 دي ماه 1396 در محل سالن همايش انديشه بيمارستان بوعلي خبر داد
      سمينار يك روزه « هايپرتنشن و تازه هاي درمان آن»در بیمارستان بوعلي برگزار مي شود:

 

     دبير علمي سمينار يك روزه هايپرتنشن در باره اهمیت و ضرورت برگزاری این همایش علمی گفت:هيپرتانسيون شايع ترين علت بيماريهاي قلب و عروق و حوادث مغزي مي باشدو با توجه به اينكه پرفشاري خون عامل دوسوم حملات مغزي و نصف حملات ايسكميك قلب است و از طرفي هزينه هاي گزافي را بر جوامع تحميل مي كنند (برآوردي حدود3.6 تريليون دلار سالانه )یکی ازمهمترين مسائل و دغدغه های سلامت در تمام دنياست.
وي افزود: در حال حاضر حدوداً يك بيليون انسان در دنيا به هيپرتانسيون مبتلا هستندو همچنان اين آمار به دلایل بسیاری از جمله بالا رفتن سن در جوامع ، سبک زندگي نامناسب وچاقي افراد رو به افزايش است و پيش بيني مي شود كه تا سال 2025 اين تعداد به 1.5 بيليون نفر برسد كه كشورهاي در حال توسعه سهم بيشتري را به خود اختصاص مي دهند.
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي در باره اين بيماري ادامه داد: با عنايت به اينكه در ابتدا بسياري از بيماران بدون علامت مي باشند شناخت اين بيماري و تداوم بررسي و پايش هاي مكرر در سطح جامعه ضروري مي باشد و دولتها با تخصيص بودجه كافي براي اين مهم مي تواننداز هدر هزينه و سرمايه هاي ملي جلوگيري كنند.
دكتر سيميندخت مشار گفت: برگزاري سمينارهاي مكرر در خصوص هايپرتنشن در سطح مراكز درماني و آموزشي مي تواندموجب ایجاد حساسیت بیشترو توجه بيش از پيش جامعه پزشکی را نسبت به اهميت رسيدگي به اين موضوع مهم را یاد آور شود.
وی با ابراز امیدواری از برگزاری این نشست تخصصی اظهار کرد:مباحث علمی و یافته های پژوهشی اين سمينار که با همكاري متخصصين قلب و عروق و داخلي ، مغز و اعصاب و اورژانس برگزار مي شود می توانددر اين راستا مفيدو بسیار سازنده باشد.
دكتر سيميندخت مشار عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران استاديارو فوق تخصص قلب و عروق در آخر بيان داشت: سمينار يك روزه با هايپرتنشن و تازه هاي درمان آن با امتياز بازآموزي از مركز آموزش مداوم معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي براي گروههاي هدف شامل : متخصصين قلب و عروق ، بيماريهاي داخلي، مغزو اعصاب ، زنان زايمان، طب اورژانس ، پزشكان عمومي، پزشكي قانوني، كارشناسان پرستاري و مامايي روز چهارشنبه27 دي ماه در محل سالن همايش انديشه بيمارستان بوعلي برپا مي شود.
http://ana.ir/news/335053