دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        دکتر محمدصاحب الزمانی ناظر و نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی با حضوردر نهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی (OSCE) گفت : در این دوره تعداد 136 نفر دانشجوی واجد شرایط در سه واحد دانشگاهی پزشکی تهران ، مشهد و نجف آباد به رقابت علمی پرداختند .
      ناظر و نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی:
تعهد علمی،اراده و تلاش دانشجویان مهمترین عامل موفقیت دانشجویان در آزمون صلاحیت بالینی (OSCE) است

 

      وی با بیان اینکه نهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی (OSCE) بطور همزمان درروز پنجشنبه 19 بهمن ماه در سه واحد مجری آزمون در دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شده است، گفت :
درآزمون صلاحیت بالینی (OSCE) سال جاری نیز که طبق روال همه ساله در پایان دوره پزشکی عمومی برگزار می گردد دانشجویان پزشکی واحد های دانشگاهی قم ، تنکابن و پزشکی تهران در دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران ، دانشجویان مشهد و شاهرود در واحد مشهد و دانشجویان واجد شرایط واحدهای نجف آباد ، کازرون ، یزد و قشم در واحد نجف آباد در این آزمون به رقابت علمی پرداختند .
ناظر و نماینده حوزه معاونت علوم پزشکی در باره میزان موفقیت دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون ارزشیابی صلاحیت بالینی در مقایسه با سایر دانشجویان دانشگاه های دولتی گفت:
«دانشگاه های علوم پزشکی آزاد اسلامی بعلت برخورداری از کادر پزشکان و استادان حاذق و توانمند و نیز شایستگی و توانمندی دانشجویان مستعد خود در پزشکی عمومی جایگاه مناسبی را در بین مراکز آموزش عالی کشور به خود اختصاص داده است و افتخار آفرینی دانشجویان این دانشگاه در اکثر آزمون های جامع علوم پایه ، پیش کارورزی و آزمون دستیاری دوره تخصص پزشکی به اثبات رسیده است و به این ترتیب تنها تفاوت معنی دار بین دانشجویان در میزان تعهد علمی ، اراده و تلاش آنان است.»