دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        ......
      به همت بسیج دانشجویی صورت گرفت :
برپایی غرفه بسیج دانشجویی وحضور گسترده دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن

 

     .....