دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        .........
      گزارش تصویری حضور گسترده دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن

 

     ...............