دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        ...........
      سالروزشهادت هفتمین اختر تابناک ولایت وامامت حضرت امام موسی کاظم (ع) تسلیت باد.

 

     ..............