دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      اختصاص بخشی از نمره پایانی دانشجویان با حضور در همایش پزشکی آکادمیک ایران

 

     رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران با اعلام این خبر افزون بر دعوت از استادان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور شرکت در همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران که با همکاری دانشگاه های آکسفورد و کمبریج از فردا به مدت 4 روز در بیمارستان فرهیختگان برگزار می شود عنوان کرد که بخشی از نمره پایان ترم دانشجویان مقطع استاژری و انترنی بخش های داخلی و گروه های مرتبط و بخش های عفونی منوط به حضور و ارائه گواهی از این همایش است.
دکتر شبنم موثقی افزود: دانشجویان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس وبسایت همایش www.academicmedicine.ir مراجعه کنند.