دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        در آستانه ماه مبارک رمضان، آیین غبارروبی مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به همت معاونت دانشجویی- فرهنگی برگزار شد.
      آیین غبار روبی مساجد و نمازخانه ها در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد.

 

     به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، در آستانه ماه مبارک رمضان، آیین غبارروبی مساجد و نمازخانه های دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به همت معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد.
دکتر میرمسعود فاطمی، معاون دانشجویی- فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ضمن حضور در نمازخانه و بازدید از روند برگزاری این آیین گفت: « پیام به اصطلاح ماندگار برای همه قرون و احصار داده اند که ایها الناس قد اقبل علیکم شهد الله به رحمته و البرکه والمغففره، برترین ماست نزد پروردگار و روز هایش از برترین روزهاست.»
وی در خصوص آیین غبارروبی افزود: « سنت باارزشی است که به نیکی در میان جامعه باب شده و در دانشگاه ها هم رواج پیدا کرده است. نوسازی و بهسازی ظاهری برای مکان عبادت خود فراهم کردن سنت ارزنده ای است که بر همین اساس، در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی هم کلیه مساجد و نمازخانه های موجود در دانشکده ها و بیمارستانهای تابعه به صورت همزمان غبار روبی شدند.»
وی در پایان گفت: « از خداوند متعال طلب می کنیم که انشالله این ماه را برای ما ماه مبارک و سرشار از رزق و روزی معنوی قرار دهد.»