دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، روش و زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه، گواهینامه دندانپزشکی سال ۹۷ را اعلام کرد.
      زمان ثبت نام در آزمون دانشنامه، گواهینامه دندانپزشکی ۹۷ اعلام شد

 

      به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از روش و زمان ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه، گواهینامه دندانپزشکی سال 97 خبر داد.
مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای اعلام کرد:
متن اطلاعيه به شرح زير مي باشد.
به نام خدا
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مركز سنجش آموزش پزشكي
به ياري خداوند متعال سـي و چهارمين دوره آزمون دانشـنامه/گواهينامه دندانپزشـكي، در روز دو شنبه مورخ ٥/٦/٩٧) آزمون كتبي) و در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ٦/٦/٩٧ لغايت٨/٦/٩٧) آزمون شفاهي) برگزار مي گردد. كليه داوطلبان واجد شرايط كه دوره دســتياري را طبق مقررات (كليه واحد ها و پايان نامه) به پايان رســانده اند، مي بايد از روز يكشــنبه مورخ٢٠/٣/٩٧ لغايت يكشــنبه ٢٧/٣/٩٧ از طريق سـايت مركز سـنجش آموزش پزشــكي به آدرس
www.sanjeshp.ir
ثبت نام كنند. همچنين كليه داوطلبان از
تاريخ ١٩/٣/٩٧ تا ٣١/٣/٩٧ بايد نســبت به ثبت نام و ارســال مدارك در ســامانه توزيع نيروي انســاني، تعهدات و خدمات قانوني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به آدرس
http//:obligat.behdasht.gov.ir
اقدام كنند.
١ .گواهي معافيت يا پايان خدمت نظام وظيفه براي آقايان (صرفا براي كسانيكه خدمت سربازي انجام داده يا معاف بوده اند)
٢ .نامه بنياد ملي نخبگان (براي مشمولين نظام وظيفه كه در اين بنياد مشغول انجام پروژه ميباشند)
٣ .تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه براي متاهلين و غير مجردها
٤ .مدارك مربوط به ايثارگري.
٥ .مدارك مربوط به عضويت استعداد درخشان با تاييد دانشگاه محل تحصيل
٦ .تصوير سند تعهد محضري دوره دندانپزشكي عمومي (در صورت تعهد استاني)
٧ .تصوير سند تعهد محضري دوره دستياري
٨ .تصوير حكم استخدام
٩ .مدارك طرح نيروي انساني
١٠ .مدارك مربوط به استفاده از شرايط بومي
مدارك لازم براي ثبت نام اينترنتي:
اسكن عكس ٤*٣ رنگي داوطلب
تكميل فرم ثبت نام اينترنتي
مدارك لازم براي ثبت نام دانش آموختگان
اسكن عكس ٤*٣ رنگي داوطلب
اسكن معرفي نامه مركز خدمات آموزشي جهت شركت در آزمون
اسكن صفحات اول و دوم شناسنامه
تكميل فرم ثبت نام اينترنتي
روش پرداخت هزينه شركت در آزمون
به لينك "پرداخت الكترونيك هزينه ي ثبت نام "مراجعه و هزينه شــركت در آزمون را بر اسـاس مبالغ مندرج در ســايت با اســتفاده از كارتهاي بانكي عضو شتاب پرداخت و كد پرداخت را دريافت نماييد.
اسكن عكس بايد در ابعاد 300*400 پيكسل و با فرمت jpg و حجم 10 تا 100 كيلو بايت انجام گردد. محل برگزاري آزمون: كارگر شمالي- بالاتر از انرژي اتمي- دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران