دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        گفتگويي با دکتر امیرعباس لشگری پزشک و Ph.D فیزیولوژی ورزش گرایش قلب و عروق وتنفس
مدیر کل اداره آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در آستانه امتحانات پايان ترم نيمسال دوم 96-97 :
      گفتگويي با دکتر امیرعباس لشگری مدیر کل اداره آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

 

     -- لطفا در باره تقویم آموزشي امتحانات توضيحات لازم را بفرماييد ؟

شروع و پایان امتحانات پایان نیمسال دوم 97-96 از تاریخ 27خرداد تا 11 تیرماه برای کلیه دانشکده های (دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشكده دارو سازی، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده شیمی دارویی، دانشکده بهداشت ، دانشکده پیراپزشکی،و دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران مي باشد.
-- با توجه به تجمیع دانشكده ها در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران نحوه برگزاری امتحانات در 8 دانشكده را اعلام بفرماييد؟

1- امتحانات در كليه دانشکده ها ( 8 د انشکده ) به صورت هماهنگ از طریق اداره امتحانات با همکاری آموزش دانشکده ها بر پا می شود.
2- پاسخ نامه برای تمامی دانشکده ها بصورت عکس دار و با مشخصات دانشجو و درس مربوطه در سربرگ آن انجام می شود (کاملاً به صورت آزمونی)
3- برگزاری کلاس های آموزشی برای مراقبین امتحانات توسط مركز مطالعات توسعه آموزش (EDC )دانشگاه
4- ارزشیابی و نظارت برنحوه سوالات تستی توسط مركز مطالعات توسعه آموزش (EDC )دانشگاه
5- گرفتن اعتبار مالي جهت پرداخت حق الزحمه مراقبین به صورت هر سه روز یکبار برای تمامی دانشکده ها
6- خرید دستگاه تصحیح اوراق برای یکی از دانشکده ها و تحویل آن به اداره امتحانات دانشكده جهت تصحیح اوراق به صورت مکانیزه
-- بفرماييد جهت تهیه کارت امتحانات دانشجویی چه تمهيداتي صورت گرفته است؟

دانشجويان 8 دانشكده مي توانند از هفته سوم خردادماه جهت دريافت كارت ورود به جلسه به سايت دانشگاه مراجعه كنند و كارت هاي خود را دريافت نمايند.
با توجه به پراکندگی دانشکده نحوه نظارت اداره كل آموزش چگونه پيش بيني شده است ؟

-- اداره امتحانات و اداره کل آموزش و حوزه معاونت به شکل گسترده ای بر امتحانات 8 دانشکده این دانشگاه که مجری برگزاری امتحانات می باشند نظارت کامل خواهد داشت و گزارشی را به صورت روزانه تهیه و در صورت لزوم به دانشکده ها ارائه خواهد نمود، همچنين ارسال گزارشات حضور و غیاب عوامل اجرایی دانشکده به حوزه معاونت آموزشی نيز صورت می پذیرد.
-- آيا با وجود تعطيلات تابستان در اين دانشگاه ترم تابستان برگزار مي گردد؟

با توجه به بخشنامه هاي معاونت علوم پزشكي و سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران ترم تابستان برگزار خواهد شد و اداره كل آموزش در حال هماهنگی با آموزش 8 دانشکده مي باشد تا بتواند ترم تابستان را در يك دانشكده و به صورت متمركز در یک محل برای تشکیل کلاسها داير نمايد ، تا از امكانات به نحو درست استفاده شده و صرفه جويي لازم صورت پذيرد.
-- و کلام آخر

تمام برنامه های آموزشی در سطح 8 دانشکده در حوزه معاونت آموزشی برنامه ریزی و اجرایی می شود از نمونه های آن تجمیع شورای آموزشی دانشگاه ، کمیسیون موارد خاص غیر پزشکی سطح 3 برگزاری جلسات کمیسیون پزشکی به صورت کاملاً هماهنگ برای 8 دانشکده و به منظور وحدت رویه در دانشکده ها جهت رعايت و اجرای دقیق آئین نامه های آموزشی و تسهیل در انجام امور دانشجویان به صورت هماهنگ در حال اجرا مي باشد .
گفتگو : زهرا صابری