دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      با همت روابط عمومي دانشگاه و همكاري خبرگزاري آنا،
کارگاه آموزشی خبر نویسی برای رابطان خبری دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران و بيمارستانهاي تابعه برگزار شد

 

     ...