دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      اهداف و ‌سياست ها ي راهبردهاي واحد پزشكي تهران تشريح شد

 

     توسط رئيس جديد واحد پزشكي تهران صورت گرفت :
اهداف و ‌سياست ها ي راهبردهاي واحد پزشكي تهران تشريح شد
دكتر شاهرخ رامين رئيس جديد واحد پزشكي تهران با حضور در جديدترين نشست شوراي درمان اهداف كلي و ‌سياست ها ي راهبردهاي واحد پزشكي تهران را تشريح نمود :
وي با تاكيد بر ضرورت ايجاد تحولات بنيادين در ساختار كلي واحد پزشكي تهران به اهميت و نقش حياتي رشته هاي علوم پزشكي در تامين و ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه اشاره كرد . دكتر رامين افزود : واحد پزشكي تهران داراي ظرفيت و توانمنديهاي بالقوه بسياري است كه بدون هيچگونه ترديدي همه اين دستاوردهاي مهم حاصل تلاشهاي مخلصانه و بي وقفه روساي قبلي جناب آقاي دكتر يحيوي بعنوان بنيانگذار رشته هاي علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي و همچنين جناب آقاي دكتر فيروزان مي باشد . با اين وجود هنوز براي رسيدن به نقطه اوج راه درازي در پيش داريم و مي توان گفت از اينهمه ظرفيت و پتانسيل عالي بخوبي بهره برداري نشده است . وي سپس به قدرت جذب و بهره مندي از ارائه خدمات آموزشي پزشكان برجسته بعنوان عضو هيات علمي ، پذيرش برترين و بالاترين قبولي هاي كنكور بعنوان دانشجويان مستعد و نخبه ، در اختيار داشتن سه بيمارستان معتبر آموزشي – درماني و يك پلي كلينيك تخصصي در چهار گوشه شهر تهران بعنوان تنها بخش كوچكي از اينهمه ظرفيت اشاره نمود .
رئيس واحد پزشكي تهران گفت : ساليانه تعداد كثيري از فرزندان اين مرز و بوم بخاطر اشتياق به تحصيل در رشته هاي علوم پزشكي نه تنها به كشورهاي غربي بلكه به كشورهائي نظير مالزي ، ارمنستان و اوكراين رهسپار مي شوند و بدين ترتيب سرمايه هاي اجتماعي و ذخائر ملي ارزشمند مملكت به دليل محدوديت آموزش عالي در جذب از كشور خارج مي شوند و اين در حالي است كه دانشگاه آزاد اسلامي قابليت جذب دانشجويان خارج از كشور را با ايجاد رشته هاي تخصصي و تحصيلات تكميلي در رشته هاي علوم پزشكي دارد . و همه اين اهداف در قالب تعامل و چانه زني با مسئولان ارشد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ميسر مي شود
رئيس واحد پزشكي تهران در ادامه ي تشريح سياست هاي توسعه اي خود گفت : براي رسيدن به جايگاه مطلوب و نقطه اي كه هر دانشجوي رشته علوم پزشكي بتواند با افتخار و سر بلندي بگويد : فارغ التحصيل واحد پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي جمهوري اسلامي ايران هستم ، نيازمند تدوين طرح هاي استراتژيك هستيم و اين مهم در شوراهاي تخصصي ما در دست اقدام و بررسي هاي كارشناسانه است .
دكتر رامين گفت : براي توسعه و ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات دانشگاه در حوزه هاي مختلف در وهله اول ناچار به شكستن پوسته اي هستيم كه در وضعيت كنوني به دور اين مجموعه عظيم تنيده شده است . براي خروج از اين پوسته بايد فرهنگ سازماني تغيير كند و ديدگاه مديريتي ، همسو با سياست هاي كلان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و همچنين ساير مراجع تاثيرگذار در حيطه تصميم گيريهاي وابسته به رشته هاي علوم پزشكي و سلامت و بهداشت جامعه داشته باشيم . دكتر رامين افزود : واحد پزشكي تهران با تكيه بر نيروهاي توانمند هيات علمي ، دانشجو و كارمندان زحمتكش و كارآمد خود بخوبي قابليت رشد و حضور در عرصه هاي علمي – آموزشي داخلي و بين المللي را دارد .