دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

        دکتر محمد صاحب الزماني به سمت معاونت دانشکده پزشکی منصوب شد.
     


معاون دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی منصوب شد

 

     دکتر فرهاد ادهمی مقدم رئیس دانشکده پزشکی، طی حکمی دکتر محمد صاحب الزمانی را به عنوان معاون آموزشی دانشکده پزشکی منصوب نمود.
در این حکم با اشاره به سوابق اجرائی و تجارب ارزشمند دکتر صاحب الزمانی، توفیق روزافزون ایشان در پیشبرد اهداف و تحقق برنامه های راهبردی و سیاست های کلان دانشکده پزشکی از خدواند متعال خواسته شده است.
1393/07/19