دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي
 

       
      حضور دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران در نخستين همايش دانشجويان برتر حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد

 

      دکتر شهرزاد خاکپور رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دبير کميته جذب استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران از شرکت حداکثری دانشجويان واحد پزشکی تهران در نخستين همايش دانشجويان برتر حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در آبان ماه سال جاری خبر داد. وي اشاره کرد حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، در راستای ارتقای کيفی جايگاه علمی دانشگاه، توسعه فعاليتهای پژوهشی و همچنين شناسايی و توانمندسازی استعدادهای برتر و درخشان و حرکت به سوی دستيابی به اهداف سياست های ابلاغی حوزه علوم پزشکی اقدام به برگزاری نخستين همايش دانشجويان برتر در اين حوزه نموده است. دكتر خاكپور اشاره نمود در اين همايش که در روز پنجشنبه مورخ 29 آبان ماه سال جاری از ساعت 8 الی 17در سالن همايش های بيمارستان فرهيختگان تهران برگزار شد، بر اساس آيين نامه ابلاغی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 120 نفر از دانشجويان برتر آموزشی، مدال آوران المپياد، پژوهشگران برجسته و نفرات برتر آزمون های جامع علوم پايه و پره انترنی از ميان رشته های پزشکی، پرستاری، مامايی، بيوشيمی، ميکروبيولوژی، ژنتيک، علوم آزمايشگاهی، اتاق عمل، هوشبری، روانشناسی، بهداشت و مهندسی پزشکی بالينی جهت شرکت در همايش مذکور از واحد پزشکی تهران معرفی شدند.
وي افزود: مراسم افتتاحيه با حضور جناب آقای دکترميرزاده رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامی، جناب آقای دکتر لاريجانی قائم مقام محترم رئيس دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم پزشکی، جناب آقای دکتر ضرغام رئيس محترم صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور و جناب آقای دکتر منادی عضو هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی و دانشجويان برتر واحد های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از سراسر کشور برگزار شد.
رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در ادامه اشاره کرد پس از مراسم افتتاحيه و سخنرانی، نشست های تخصصی در حيطه های آموزشی، پژوهشی و علوم نوين با حضور اساتيد و دانشجويان برتر نيز برگزار گرديد.
در اين همايش لوح تقديری به پاس زحمات دكتر مهسا هاديپور كه در جهت موفقيت و درخشش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی در المپياد کشوری تلاش زيادي داشتند، اهدا گرديد.
شايان ذکر است نخستين همايش دانشجويان برتر حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با برگزاری مراسم اختتاميه با حضور جناب آقای دکتر مصداقی نيا معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و جناب آقای دکتر جمال الدينی مشاور معاون علوم پزشکی درامور نخبگان و استعدادهای درخشان و تقدير از دانشجویان برگزيده دانشگاه آزاد اسلامی در آزمون های دستیاری، جامع علوم پايه و پيش کاروزی به کار خود پايان داد.
دكتر خاکپور در پايان از حمايت ها و مساعدت های دکتر سيد محمود طباطبايی رياست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و دکتر علی سلگی مشاور اجرايی و مدير کل حوزه رياست به منظور فراهم آوردن تسهيلات لازم جهت شرکت در همايش دانشجويان برتر تقدير به عمل آورد. همچنين وي از همکاری صميمانه و زحمات يکتا پارسا دانشجوی سال پنجم رشته پزشکی و نماينده هماهنگ کننده امور استعداد های درخشان و دانشجويان برتر دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران که با حضور خود برگ زرين دیگری بر افتخارات اين واحد دانشگاهی افزودند، قدردانی نمود.