سامانه مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار)
     سامانه مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار)
 

قابل توجه اعضاي محترم هيات علمي و دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري

با توجه به مکانيزه شدن کليه فرايندهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي و دانشجويان به صورت آنلاين ،(ثبت طرح پژوهشي ،پايان نامه و رزومه اعضاي هيات علمي )،ضروري است اعضاي محترم هيات علمي ،دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي و دکتري عمومي در مقطع استاژري که در مرحله اخذ پايان نامه مي باشند هر چه سريعتر در سامانه پژوهشيار به ادرس http://ris.iau.ac.ir.ثبت نام نمايندراهنمای آموزش قدم به قدم با" نحوه ثبت نام در سامانه مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار )"

راهنمای سامانه مدیریت امور پژوهشی(پژوهشیار)

راهنمای گردش کار پایان/رساله دانشجویی در سامانه مدیریت امور پژوهشی(پژوهشیار)

راهنمای محیط اعضای هیات علمی در سامانه پژوهشیار

فیلم آموزشی 1

فیلم آموزشی 2

فیلم آموزشی3

فیلم آموزشی 4

فیلم آموزشی 5

فیلم آموزشی 6

فیلم آموزشی 7

فیلم آموزشی 8

فیلم آموزشی 9

فیلم آموزشی 10

فیلم آموزشی 11

 

**آدرس وبگاه سامانه پژوهشیار: ris.iau.ac.ir

**آدرس گروه تلگرامی پژوهشیار:

https://t.me/joinchat/F2lf5D_87VwmRLLSBgjwPg

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview