** جهت دریافت تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران  اینجا را کلیک  بفرمایید

** جهت دریافت تقويم دانشگاهي تابستان 95-96 دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران  اینجا را کلیک  بفرمایید

** جهت دریافت تقويم دانشگاهي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران  اینجا را کلیک  بفرمایید

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Preview