دانلود فرمهای معاونت پژوهشی
 

فرمهاي ستاد توسعه زيست فناوري مربوط به طرح تحليل وضعيت نيروي انساني زيست فناوري كشور

مطالب درسی کارگاه روش شناسی تحقیق1 (PDF)

  مطالب درسی کارگاه روش شناسی تحقیق2 (PDF)

فرم CV اساتيد فارسي ( Word   -   PDF  * دانلود فونت

فرم CV اساتيد انگليسي ( Word   -   PDF  )

فرم ها ی طرحها:

فرم شناسنامه طرح پژوهشي ( فرم الف )

فرم قرار داد پژوهشي ( فرم شماره 1 )

 فرم پروپوزالهایی پژوهشی (فرم صفر)(Word)  - * دانلود فونت

فرم پيشنهاد طرحهاي پژوهشي ( فرم صفر)

فرم گزارش دوره ای طرح پژوهشی

فرم درخواست تمدید قرارداد توسط مجری

فرمت گزارش نهايي(PDF,Word)

فرم های پایان نامه ها:

دانشجویان هر رشته تحصیلی فرم های مربوط به پایان نامه را از قسمت دانشکده مربوطه دریافت نمایند.

بخشنامه ها:

راهنماي تدوين و نگارش پايان نامه( PDF,Word)

آئين نامه فرآينددفاع از پايان نامه و ارزيابي مقالات مستخرج از پايان نامه

فرمهای انتشارات :

فرم مشخصات صاحب اثر(تالیف،ترجمه و...)

فرم بررسی کتاب (تالیف ،تدوین،تصحیح و سایر)

فرم بررسی ترجمه کتاب

قرارداد تالیف و ترجمه کتاب

قرارداد فروش و بازاریابی کتاب

فرمها دفتر مجله:

فرم چاپ مقاله

فرمهای سفرهای داخلی و خارجی:

 فرم شماره1و2 درخواست مجوز و شرکت اعضاء هيات علمی در سمينارهای علمی خارج از کشور

فرمهای تشویق مقالات:

فرم تایید تشویق مقالات

كميته اخلاق در علوم پزشكي

فرم درخواست بررسي طرح هاي پ‍ژوهشي در كميته اخلاق  (Word)

نمونه فرم رضايت آگاهانه شركت در طرح تحقيقاتي

فرصتهای مطالعاتی

آئين نامه فرصت مطالعاتي داخل كشور

آئین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

فرم الف پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

فرم ب پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی

مشخصات متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی که توسط متقاضی تکمیل می گردد و فرم ج برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی

گردش کار اجرایی فرصت مطالعاتی از ارایه درخواست تا تصویب

قرارداد اعزام عضو هيات علمي بواحدهاي خارج از كشور يا دانشگاههاي خارجي براي آموزش يا پژوهشهاي كوتاه مدت ( فرصت مطالعاتي)

 

 

 

 

 

 

 


 

   
Preview