دانلود فرمهای معاونت پژوهشی
 

فرمهاي ستاد توسعه زيست فناوري مربوط به طرح تحليل وضعيت نيروي انساني زيست فناوري كشور

مطالب درسی کارگاه روش شناسی تحقیق1 (PDF)

  مطالب درسی کارگاه روش شناسی تحقیق2 (PDF)

فرم CV اساتيد فارسي ( Word   -   PDF  * دانلود فونت

فرم CV اساتيد انگليسي ( Word   -   PDF  )

فرم ها ی طرحها:

فرم شناسنامه طرح پژوهشي ( فرم الف )

فرم قرار داد پژوهشي ( فرم شماره 1 )

 فرم پروپوزالهایی پژوهشی (فرم صفر)(Word)  - * دانلود فونت

فرم پيشنهاد طرحهاي پژوهشي ( فرم صفر)

فرم گزارش دوره ای طرح پژوهشی

فرم درخواست تمدید قرارداد توسط مجری

فرمت گزارش نهايي(PDF,Word)

فرم های پایان نامه ها:

دانشجویان هر رشته تحصیلی فرم های مربوط به پایان نامه را از قسمت دانشکده مربوطه دریافت نمایند.

بخشنامه ها:

راهنماي تدوين و نگارش پايان نامه( PDF,Word)

آئين نامه فرآينددفاع از پايان نامه و ارزيابي مقالات مستخرج از پايان نامه

فرمهای انتشارات :

فرم درخواست مؤلفين و مترجمين

فرم تقاضاي پاداش كتاب

فرم هاي كتاب

فرم هاي راه اندازي مجله

فرمها دفتر مجله:

فرم چاپ مقاله

فرمهای سفرهای داخلی و خارجی:

 فرم شماره1و2 درخواست مجوز و شرکت اعضاء هيات علمی در سمينارهای علمی خارج از کشور

فرمهای تشویق مقالات:

فرم تقاضای دریافت پاداش مقالات(PDF)

فرم تقاضای دریافت پاداش مقالات(Word) - * دانلود فونت

كميته اخلاق در علوم پزشكي

فرم درخواست بررسي طرح هاي پ‍ژوهشي در كميته اخلاق  (Word)

نمونه فرم رضايت آگاهانه شركت در طرح تحقيقاتي

 

 

 

 


 

   
Preview